🕝 2 minuter
KOMMUNSKANDALEN: Regeringen informerad om lagbrottet
Publicerad 19 oktober 2023 18:43
Uppdaterad 20 oktober 2023 02:06

Per Lennerbrant, JO, riktar allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Södertälje. Pressbild/Shamash Oyal

Justitieombudsmannen, JO, framhåller att kommunstyrelsen i Södertälje förtjänar allvarlig kritik för att ha brutit mot lagen. Beslutet har nu skickats till regeringen och Integritetsmyndigheten, IMY, vilket kan leda till andra rättsliga åtgärder.

– Det finns anledning att informera lagstiftaren om det som kommit fram, skriver Justitieombudsmannen, Per Lennerbrant, i beslutet.

Södertälje kommun bryter mot regeringsformen och Europakonventionen.
Nu har beslutet, där JO konstaterat att Södertälje kommun bryter mot lagen, skickats till både Regerigen och Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Läs även: – INSÄNDARE: – ”Kommunhärva i omfattande skala?”

– Kommunens kontroller är inte lagliga. Jag ifrågasätter inte kommunens ambition att komma till rätta med organiserad brottslighet i kommunkoncernen. Åtgärderna måste dock ha stöd i rättsordningen och stämma överens med grundläggande bestämmelser till skydd för personlig integritet och privatliv, säger Per Lennerbrant.

Ulf Kristerssons regering har underrättats om kommunstyrelsens lagöverträdelse. Foto: Axel Adolfsson

Dokumentation saknas
I beslutet skriver JO att de förutsätter att Södertälje kommunen omgående omprövar beslutet om bakgrundskontrollerna. Vidare uttrycker myndigheten att det finnas starka skäl att se allvarligt på att Södertälje kommun inte dokumenterar kontrollerna.

– Det ger intryck av att kommunen vill begränsa insynen i förfarandet och undvika att allmänna handlingar upprättas med den aktuella informationen. Inte minst från ett rättssäkerhetsperspektiv är det viktigt att information av det här slaget dokumenteras, särskilt som den kan ligga till grund för åtgärder mot enskilda, skriver JO i beslutet.

Kommunen kringgår lagen
– Kommunstyrelsen i Södertälje kommun förtjänar allvarlig kritik. Jag är också kritisk till att kommunen på ett generellt plan går utöver och vid sidan av de möjligheter som finns i författning för att kontrollera slutkandidaters eventuella brottslighet.

Kommunstyrelsen ordförande, Boel Godner (S) menar menar att de var beredda på granskas.

– Vi var beredda på att bli granskade och nu har JO:s utslag kommit. Nu kommer vi att se över vad vi kan göra för att kunna göra de viktiga bakgrundskontrollerna på ett sätt som staten accepterar. Eftersom Skolministern idag efter att ha upptäckt att IS-återvändare fått jobb i till exempel svenska skolor och förskolor sagt att hon ska kalla samman myndigheter om bland annat bakgrundskontroller ser vi fram emot att frågan kommer att diskuteras även utanför Södertälje, säger Godner till Telgenytt.

Läs mer om ämnet: – Kommunskandalen

Boel Godner och Elof Hansjons (S) initiativ till bakgrundskontroller avslöjades för att bryta mot lagen.

Dela artikeln