🕝 3 minuter
Kommunerna inleder samarbete mot den grova brottsligheten
Publicerad 1 juni 2023 17:30
Uppdaterad 1 juni 2023 16:11

Stefan Hollmark, stadsdirektör Södertälje kommun. Foto: Alexander Isa.

Södertälje kommun och polisen i Södertälje tar initiativ till ett samarbete för att motverka organiserad brottslighet. Representanter från Mälardalskommunerna samlades nyligen för att diskutera och lägga grunden för en gemensam satsning mot dessa problem.

– Att samarbeta mot den organiserade brottsligheten över länsgränserna är nytt. Det finns en otrolig utvecklingspotential i det arbetet, säger Stefan Hollmark, stadsdirektör Södertälje kommun i ett pressmeddelande.

Under tisdagen, den 30 maj, togs ett viktigt steg i samarbetet mellan Mälarkommuner för att motverka brott och stärka insatserna. Syftet är bland annat att dela resurser och information samt skapa en säkrare och tryggare miljö. Totalt bjöds ett 40 tal representanter från olika kommuner runt Mälaren för att diskutera utmaningar och strategier.

Under mötet diskuterades olika utmaningar och möjligheter för att bekämpa organiserad brottslighet och bidragsfusk. Bland dessa diskussionspunkter fanns att stärka samarbetet med mödravårdscentraler för att identifiera risker för barn som kan hamna i kriminalitet, att socialtjänsten bör ge stöd tidigt i ungdomars liv och att möten mellan förskolebarn och poliser kan ge barn alternativa förebilder.

Caroline Aspegren, chef för Södertäljes lokalpolisområde, betonade vikten av samarbete med kommunen som den främsta partner i brottsbekämpningen. Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) framförde att polisen bjuds regelbundet till kommunstyrelsens sammanträden för att möjliggöra direkt kommunikation mellan politiker och polis angående kriminaliteten i området.

Ett fyrtiotal deltagare från Mälardalskommunerna träffades i Södertälje. Foto: Södertälje kommun.

Mälardalskommunerna och polisen enades om sex huvudsakliga arbetsområden för att ta itu med dessa problem. Dessa områden inkluderar ansvarsfull samhällsbyggnad, tillsyn av exempelvis miljö- och avfallsbrott, vård och omsorg, försörjningsstöd, att uppmuntra till polisanmälningar och diskutera anonymitet samt att bekämpa folkbokföringsbrott, ett av de områden som rör bidragsfusk.

– Relationerna som vi nu börjat bygga upp mellan våra kommuner är grunden. Känner vi till varandra och våra respektive arbetssätt kan vi sedan se till att få saker att hända. Fokus är verkstad, säger Hollmark.

Detta samarbete och fokus på att bekämpa organiserad brottslighet och bidragsfusk i Mälardalsregionen förväntas resultera i mer effektiva och samordnade insatser för att trygga samhället och skydda medborgarnas intressen.

Ny styrgrupp.

– Vi har en ny styrgrupp och ska se till att alla kontor fokuserar på verkstad, med framtagna årsplaner. Paxarbetet handlar om att skapa social hållbarhet, hur det ska bli tryggare, enklare och roligare att bo och verka i Södertälje.

Fakta/Bild: Södertälje kommun

På grund av det eskalerade våldet i Södertälje inledde Operativa rådet, som bildades år 2002, en ny, men betydligt hårdare, insats mot Södertälje – Ragnhild

Ragnhild och Pax, två initiativ för att skapa trygghet i Södertälje, kopplas samman för att bekämpa brottsligheten i Södertälje. Ragnhild är en polisiär insats som riktar sig mot ekonomisk brottslighet, vapensmuggling, fusk inom byggbolag, avfallsbolag och brottslighet inom välfärdssektorn. Pax kopplas till myndighetsgemensamt arbete mot den organiserade brottsligheten.

– Ragnhild och Pax har samma syfte, att skapa ett tryggare Södertälje och de två kopplas nu ihop, säger stadsdirektören Stefan Hollmark.

Under maj månad bjöds Södertälje kommun in till Eskilstuna för att ge en presentation om Pax och deras arbete mot organiserad brottslighet och välfärdsbrott.

(Annonslänk)

Dela artikeln