🕝 1 minuter
Kommuner skyldiga att rapportera fel i folkbokföring - Ett samhällsintresse
Publicerad 19 juni 2021 02:00
Uppdaterad 19 juni 2021 02:00

Från och med den 18 juni 2021 har Skatteverket utökat att alla statliga myndigheter, kommuner och regioner har skyldigheter att informerar Skatteverket när de upptäcker möjliga fel i folkbokföringen.

Uppgifterna i folkbokföringsdatabasen är till för hela samhällets behov och att uppgifterna ligger till grund för bland annat utbetalningar från välfärdssystemen, befolkningsstatistik, samhällsplanering och forskning. Därför är det mycket viktigt att uppgifterna i folkbokföringen är riktiga, skriver Södertälje kommun.

Det är ett samhällsintresse att kommuner informerar och rapporterar felaktiga folkbokföringsuppgifter. Här ligger grunden för bland annat utbetalningar från välfärdssystemen, befolkningsstatistik, samhällsplanering och forskning.

Att myndigheter informerar Skatteverket när de upptäcker möjliga fel i folkbokföringen ligger i både den enskilda medborgarens och hela samhällets intresse, skriver Södertälje kommun i sin hemsida.

Dela artikeln