🕝 1 minuter
Kommunen tar över återvinningsstationerna
Publicerad 4 januari 2024 06:00
Uppdaterad 4 januari 2024 04:39

Foto: FTI

När kalendern slog om till 2024, tog Södertälje kommun ett viktigt steg mot en grönare framtid. Från och med 1 januari 2024 tar Telge Återvinning över fullt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushållen.

Medan de välkända stora gröna containrarna fortfarande kommer att vara en vanlig syn på återvinningsstationerna, är det insamlingsansvaret som nu ligger i nya händer. Det kommunägda bolaget Telge Återvinning har tagit över driften av de befintliga återvinningsstationerna från FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Detta innebär en betydande förändring i hur avfallshantering hanteras i kommunen, med en förväntan på en mer samordnad och effektiv process.

Medan återvinningsstationerna fortsätter att vara avsedda enbart för hushållens avfall, påminns företag i kommunen om att de ska fortsätta slänga sitt avfall på den befintliga anläggningen i Tveta. Med dessa förändringar hoppas Södertälje stad skapa en mer hållbar och strukturerad avfallshantering för alla sina invånare.

Läs även: – Återvinningsstationer stängs pågrund av nedskräpning

Dela artikeln