🕝 1 minuter
Kommunen får historiskt lågt betyg av företagen i ny mätning
Publicerad 21 september 2023 12:20
Uppdaterad 21 september 2023 12:20

Olle Karstorp, regionchef Stockholm, Svenskt Näringsliv.

Under de senaste åren har företagsklimatet i Södertälje försämrats avsevärt, och staden har nu hamnat på plats 241 av 290 i Sverige. Det är den sämsta placeringen kommunen har haft sedan mätningarna började. Detta framgår av Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner.

– Vår ranking visar att det finns ett missnöje bland företagen i Södertälje, säger Olle Karstorp, regionchef Stockholm, Svenskt Näringsliv.

I årets undersökning har över 32 000 företag i Sverige deltagit och gett betyg till sin respektive kommun. Företagsklimatet i Södertälje har försämrats avsevärt och hamnar nu på historiskt låg placering i flera mätningskategorier.

(Annonslänk)

– Framför allt ser företagen stora problem med brottslighet och otrygghet. På den frågan rankas Södertälje sist i hela landet, säger Olle Karstorp, regionchef Stockholm, Svenskt Näringsliv.

Men Södertälje presterar väldigt svagt på flera av de individuella aspekterna som ingår i rankingen.

Kommunen tappar i placering när det kommer till tillhandahållandet av information till företagen, tjänstemännens inställning till företagande och kommunikationen mellan företag och beslutsfattare i kommunen.

Ny nämn invigd i Södertälje med fokus på att förbättra näringslivsklimatet.

– Företagen efterfrågar en tydlig riktning framåt i kommunens arbete med att förbättra företagsklimatet. Jag har förhoppningar om att den nya näringslivsnämndens arbete ska bidra till ett ökat fokus på företagens möjligheter att verka och växa i Södertälje kommun, säger Olle Karstorp. 

Enligt Karstorp är det av stor betydelse för företagens möjlighet att växa och utvecklas hur de bemöts av kommunen.

– De kommuner som anstränger sig för att lära känna sitt lokala näringsliv och dess behov går det oftast bättre för i undersökningen. Att arbeta med råd, vägledning och att hjälpa företagen att göra rätt skapar högre regelefterlevnad och uppskattas av företagen, säger Olle Karstorp.

Läs även: – Ny nämnd invigd med fokus på att förbättra näringslivsklimatet

Dela artikeln