🕝 1 minuter
Kommunen anmäls och krävs på 110 miljoner kronor
Publicerad 10 november 2022 15:14
Uppdaterad 10 november 2022 15:15

Arkivbild.

Kommunens bygglovsavdelning i Nykvarn anmäls till Justitieombudsmannen, JO, för att tillåta en exploatör att fortsätta bygga utan bygglov.

Samtidigt krävs kommunen på över 100 miljoner kronor av exploatören för utebliven vinst efter en miss i detaljplanen.

Bakgrunden till JO-anmälan är ett bygglovsärende som anmälaren anser att kommunen hanterat felaktigt. 2021 fick exploatören bygglov för att bygga flera bostäder i olika etapper i området Sundsviks ängar.

Byggbolaget kalkylerade på att bygga totalt 117 enbostadshus och 13 radhus, men efter en kontroll av Nykvarns kommun begränsades exploateringen till 61 enbostadshus och 13 radhus istället. 

I de första handlingarna skrev kommunen av misstag ”Endast friliggande enbostadshus”. I det riktiga beslutet skulle det i själva verket stå ”Endast ett friliggande enbostadshus per fastighet”.

Ett misstag som kan kosta kommunen i Nykvarn miljontals kronor. Enligt exploatören har kommunens miss resulterat i att bolaget förlorar 110 miljoner kronor i utebliven vinst som de nu kräver, via ombud, att kommunen ska betala.

Ärendet som fått stor uppmärksamhet har även resulterat i att kommunens bygglovsavdelningen anmäls till JO av en privatperson.

Enligt anmälaren ska kommunen förbise att ett känsligt område bebyggs utan kontroll och utan lov. Av den anledningen har en anmälan upprättats mot den kommunal verksamheten i Nykvarn.

”Bygglov krävs men förbises av kommunen.”, skriver personen i sin anmälan till Justitieombudsmannen.

Dela artikeln