🕝 1 minuter
Kommunen anmäler förening i Glasberga till Kronofogden
Publicerad 5 januari 2023 18:01
Uppdaterad 5 januari 2023 18:01

Föreningen i Glasberga. Bild: Södertälje kommun

Södertälje kommun kräver att en bostadsrättsföreningen i Glasberga forslar bort jordmassor från kommunal mark. Nu har ärendet skickats till Kronofogden för att få föreningen att göra rätt för sig.

En bostadsrättsföreningen i Glasberga ska enligt en anmälan till Kronofogden använda kommunal mark för privat bruk, bland annat som parkeringsplatser. Detta ska ha skett i samband med byggnationen av fastigheten, dock utan tillstånd.

När fastigheten uppfördes ska ska en markuppfyllnad med jordmassor gjorts på kortsidorna som tillhör Södertälje kommun – detta kunde tjänstemännen fastställa vid ett besök 2022. Kort därefter informerades föreningen och uppmanades att ta bort jordmassorna samt återställa marken till det tidigare höjdläget.

På kortsidorna har markuppfyllnad utförts utan tillåtelses. Bild: Södertälje kommun

När föreningen inte åtgärdade kravet vände kommunen sig till Kronofogden för en så kallad särskild handräckning. En ”handräckning” används när någon utfört en olovlig åtgärd med någon annans egendom utan att ha rätt till det.

Det menar Södertälje kommun som nu gått till Kronofogden för att få marken återställd och att användningen av den kommunala marken ska upphöra.

”Södertälje kommun yrkar att Kronofogden förpliktigar Bostadsrättsföreningen att bortforsla jordmassor på kommunens fastighet enligt omfattning som framgår.”, skriver Samhällsbyggnadskontoret till Kronofogden.

Dela artikeln