🕝 2 minuter
Kommunchefer bodde hos bolag som gynnas av hotellplaner
Publicerad 17 februari 2023 10:05
Uppdaterad 17 februari 2023 10:07

Faktura från Södertuna Slott till Södertälje kommun.

Södertälje kommun tar striden om ett hotellbygge på Torekällberget när domstolen säger nej till en privat fastighetsägare. Nu har kommunen lämnat in en överklagan till Mark- och miljööverdomstolen.

Samtidigt som kommunen arbetar för ett hotell på Torekällberget övernattade höga chefer på Södertuna Slott, som också ägs av samma aktör som ska driva det tilltänkta hotellet på Torekällberget.

En handling som kan anses som jäv, enligt de nya riktlinjer mot korruption som kommunstyrelsen själva skrivit under på.

Fastighetsägarens förslag om ett hotell och världshus godkändes av kommunen och detaljplanen antogs sommaren 2022. Upprörda invånare försökte stoppa planerna, men när de inte fick gehör av kommunen vände de sig till domstolen. Där fick de medhåll av Mark- och miljödomstolen som menar att kommunen har gjort fel.

Nu har Södertälje kommun valt att ta striden mot domstolen och överklagar beslutet som den privata fastighetsägare Qetar AB påverkas av. Samtidigt har det framkommit, under processens gång, att höga kommunchefer bott hos det bolag som gynnas av att planerna om ett hotellbygge på Torekällberget godkänns, Södertuna slott.

I början av februari publicerade Telgenytt en insändare där skribenten lyfte fram trovärdighetsproblem inom Samhällsbyggnadskontoret. Samtidigt som den kommunala förvaltningen arbetar med hotellärendet på Torekällberget har de haft konferens på Södertuna slott – upprepade gånger.

Södertuna slott. Foto: Creative Commons

2022 hade Södertuna Slott AB en redovisad omsättning på närmare 38 miljoner kronor och cirka 4.8 miljoner kronor i resultat efter finansnetto. Södertuna slott, som ligger utanför Gnesta, tillhör nämligen Svenska Kulturpärlor – som också ska driva hotellet på Torekällberget och därmed gynnas av att planerna blir klara.

”Varför väljer man att förlägga sina möten hos just denna aktör när det finns ramavtal med andra aktörer vars ärenden man just nu inte handlägger?”, skrev skribenten i ett debattinlägg hos Telgenytt.

I april 2022 antog kommunstyrelsen nya riktlinjer för att motverka korruption, mutor, jäv och oegentligheter. Riktlinjerna är en fortsättning av arbetet med Pax, kommunens sammarbeta med bland annat polisen för att motverka grov organiserad brottslighet i kommunkoncernen.

Telge Inköp, som hanterar kommunens alla ramavtal och upphandlingar, väljer att inte kommentera ärendet enlig LT.

Om förslaget om ett värdshus, med hotell och restaurang, på Torekällberget blir av återstår att se. Södertälje kommun skickade i veckan in en överklagan till Mark- och miljööverdomstolen och skrevs under av kommunstyrelsens ordförande, Boel Godner (S).

Läs även: – Kommunens konferenser på Södertuna Slott – ”Helt sanslöst”

Dela artikeln