🕝 1 minuter
Kommunchef anmäld för brott mot offentlighetsprincipen
Publicerad 24 augusti 2023 20:00
Uppdaterad 24 augusti 2023 23:32

Foto: Södertälje kommun

Kommunens näringslivschef, Jonas Karlsson, har anmälts till Justitieombudsmannen (JO) efter misstanke om allvarligt brott mot offentlighetsprincipen. Enligt anmälaren misstänks han för att undanhålla allmänna handlingar.

Under de senaste åren har Södertälje kommun aktivt bedrivit ett omfattande näringslivsutvecklingsarbete genom ett stort antal företagsbesök. Detta initiativ har varit under ledning av Näringslivskontoret, en enhet under Kommunstyrelsen. I maj 2023 begärde en privatperson ut sammanställningar och dokument som rör dessa aktiviteter.

Eftersom det inte fanns några specifika diarieförda uppgifter att tillgå, formulerade anmälaren sin förfrågan i breda termer. Förfrågan sändes till Jonas Karlsson, näringslivschef för kommunen.

”Har några rapporter eller liknande sammanställningar, instruktioner, bemötandeguider eller liknande skickats från Kommunstyrelsen till andra berörda de senaste två åren?”, skrev personen i ett mail till Jonas Karlsson och önskade ta del av dessa.

Näringslivschefens svar, enligt anmälaren, var att inget material att lämna ut fanns tillgängligt, men han sammanfattade huvuddragen i stort vad kontort upplevt under företagsbesöken.

Kommunens näringslivschef, Jonas Karlsson, har anmälts till Justitieombudsmannen (JO). Foto: Södertälje kommun

Men anmälaren anser sig ha uppgifter som styrker att de efterfrågade handlingarna ska finnas tillgängliga. Nu uttrycker anmälaren en allvarlig oro över undanhållandet av allmänna handlingar som enligt lag ska vara tillgängliga för allmän insyn.

”Jag har dock nyligen fått höra att gedigna sammanställningar faktiskt gjorts och föredragits för såväl politiker som andra kontorschefer. Alltså torde det finnas allmänna handlingar av det slag jag efterfrågade. Jag ser det som allvarligt att kommunens näringslivschef medvetet låter bli att lämna ut material”, skriver anmälaren till Justiteombudsmannen.

Om Justitieombudsmannen väljer att inleda en utredning för att klarlägga om det har skett en överträdelse av offentlighetsprincipen genom undanhållande av handlingar är ännu inte beslutat.

Telgenytt söker kommunens näringslivschef, Jonas Karlsson, för kommentar.

Dela artikeln