🕝 2 minuter
Kommunen lanserar kampanj mot bortförande av barn
Publicerad 17 maj 2024 10:00
Uppdaterad 20 maj 2024 00:48

Magnus Gyllestad, stadsdirektör Södertälje kommun.
Foto: Södertälje kommun

Södertälje kommun har inlett en omfattande kampanj för att bekämpa bortförande av barn och ungdomar, med särskilt fokus på äktenskapstvång och könsstympning.

– Vi måste göra vårt yttersta för att inga barn eller ungdomar riskerar att föras ut ur landet för att ingå barnäktenskap eller könsstympning, säger Annika Rådström, socialdirektör Södertälje kommun.

Södertälje kommun har startat en viktig kampanj riktad mot bortförande av barn och ungdomar, ofta relaterat till hedersvåld. Kampanjen, som kallas #bortförd, sträcker sig från vecka 17 till precis innan sommarlovet börjar. Den synliggörs i stadsmiljöer, skolor, fritidsgårdar, bibliotek och på kommunens sociala medier, platser där barn och ungdomar ofta befinner sig.

– Varje medborgare och alla medarbetare i kommunen behöver individuellt och gemensamt ta ansvar för att värna om barn som utsätts för den här typen av brott, säger Magnus Gyllestad, stadsdirektör Södertälje kommun.

(Annonslänk)

– Om vi hjälps åt kan vi bättre upptäcka och förebygga att barn förs bort. Barns välbefinnande är allas vår angelägenhet, arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är prioriterat, säger han.

Kampanjen, som pågår fram till den 12 juni, syftar till att öka medvetenheten och stärka barns rättigheter inför sommarlovet. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om riskerna med barnäktenskap, omvändelseförsök och könsstympning, särskilt inför sommaren då dessa handlingar är mer frekventa.

Den svenska lagstiftningen har skärpts gradvis, med ett nyligt infört utreseförbud från 2020 för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå i tvångsäktenskap eller utsättas för könsstympning. Från och med 1 juli 2024 kommer detta förbud att utvidgas för att ytterligare skydda barn mot skadliga traditioner även under utlandsvistelser.

Kampanjen har även som mål att uppmuntra barn och ungdomar att söka hjälp om de känner sig hotade eller utsatta. Kunskap om och uppmärksamhet kring de komplexa formerna av hedersrelaterat våld är avgörande för att kunna skydda unga individer och främja deras rätt till självbestämmande och integritet.

– Barn och ungdomar måste känna tillit till oss vuxna och förstå att samhället står upp för deras rättigheter. Loven måste kunna kännas trygga för barnen, vi vill inte ha tomma stolar i skolan på grund av att barn och ungdomar inte återvänt från sin utlandsvistelse, säger Ingela Hamlin, utbildningsdirektör Södertälje kommun.

Dela artikeln