🕝 1 minuter
KLART: KTH flyttar från Södertälje
Publicerad 23 november 2023 16:14
Uppdaterad 5 februari 2024 17:29

Foto: Alexander Isa

Kungliga Tekniska Högskolans styrelse har nyligen fattat beslut om att flytta sin verksamhet i Södertälje till KTH Campus i Stockholm. Orsaken är bland annat att stärka KTH:s framtida utveckling och ekonomi genom att sänka kostnaderna.

KTH Södertälje kommer att flyttas till KTH Campus i Stockholm och till campus i Flemingsberg, medan verksamheten i Kista flyttas till KTH Campus med undantag för Electrumlaboratoriet. Flytten beräknas ta flera år, och målet är att den ska vara genomförd senast 2027.

– Det är en absolut förutsättning och nödvändigt för en fortsatt stark utveckling för KTH, säger Anders Söderholm, rektor på KTH.

Beslutet, som togs under gårdagen den 22 november, har föregåtts av flera utredningar och analyser. Bland annat har Södertälje kommun, Scania och Astra velat stoppa flytten från Södertälje, men styrelsen landade i slutsatsen att koncentrationen är nödvändig för KTH:s långsiktiga utveckling.

– Vi förstår naturligtvis att det här kan vara utmanande, men förändringen kommer att genomföras med stor omsorg om och i dialog med medarbetare och studenter, säger Söderholm.

Bakgrunden till beslutet är KTH:s ansträngda ekonomi till följd av pandemin, den höga inflationen och kraftigt ökade lokalkostnader. Enligt KTH:s styrelseledamöter handlar det om besparingar på över 150 miljoner kronor enbart för lokaler.

Beslutet motiveras även med att campus i Södertälje redan tidigare upplevts som svårmotiverat på grund av för få studenter och examina.

Beslutet i korthet:

  • Campus Södertälje flyttar till KTH Campus och Campus Flemingsberg
  • Campus Kista flyttar till KTH Campus vid Valhallavägen förutom Electrumlaboratoriet, var långsiktiga utveckling utreds
  • Projekt och tidplaner för flyttarna samt ekonomisk analys ska presenteras för styrelsen i februari och THS synpunkter som är centrala för flyttarna ska särskilt beaktas
  • KTH utvecklar samverkan genom riktade satsningar med KTH:s partner i Södertälje och Kista

Skribent: Lucas T

Dela artikeln