🕝 1 minuter
KLART: Grafikens Hus får inte förlängt
Publicerad 31 augusti 2023 19:13
Uppdaterad 31 augusti 2023 19:13

Foto: Alexander Isa

Grafikens Hus kommer inte att få etablera sig i Södertälje. Det fastställde kommunen under torsdagen. – Vi har inte ekonomiska möjligheter att gå vidare, säger Eva Pedersen Wallin, kultur- och fritidsnämndens ordförande. 

I december 2021 kom kommunen och Gjuteriet överens om ett 10-årigt hyresavtal och ett bidragsavtal som skulle ha signerats innan den 31 december 2023. Idag meddelade Kultur- och fritidsnämnden att avsiktsförklaringen mellan Södertälje kommun och Grafikens Hus stoppas, och därmed kommer konstmuseet inte att få en förlängning.

Budgeten överskred den överenskomna nivån.
När anpassningen av Gjuteriets lokaler påbörjades visade det sig att hyran för lokalerna skulle bli högre än det avtalade hyresbidraget från kommunen. Denna ökning kunde inte rättfärdigas gentemot andra kultur- och fritidsverksamheter, varken inom samma område eller i hela kommunen.

– Beslutet är tungt men nödvändigt. Vi har inte ekonomiska möjligheter att gå vidare i arbetet med Grafikens Hus. Om vi hade gått vidare med Grafikens Hus skulle vi tvingats skära ner på andra lokala kulturverksamheter, säger Eva Pedersen Wallin, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Som en följd av detta kommer avsiktsförklaringen, som undertecknades år 2021, att upphöra den 31 december 2023.

– Vi har tillsammans med Grafikens Hus försökt hitta alternativa lösningar, till exempel andra lokaler, men inte hittat en lösning. Vad som nu ska hända med gjuteriet är inte klart. Det behöver vi utreda. Renoveringen av byggnaden har varit nödvändig, oavsett vilken verksamhet som kommer inhysas. Det är en fantastiskt vacker kulturbyggnad med ett stort historiskt värde, säger Wallin.

Läs även: – Miljoner i bidrag stoppas till Grafikens Hus

Dela artikeln