🕝 1 minuter
Kilenkrysset genomför stor markförsäljning i Nykvarn
Publicerad 30 april 2024 10:00
Uppdaterad 30 april 2024 04:49

Representanter från Kilenkrysset och Logicor.
Pressbild:

Kilenkrysset har nyligen genomfört en betydande markaffär inom Nykvarns kommun för logistikändamål. Totalt omfattar försäljningen en yta på över 100 000 kvadratmeter.

I ett avsevärt steg framåt för logistiksektorn i Nykvarn, har Kilenkrysset officiellt slutfört försäljningen av omfattande markytor till Logicor, en ledande aktör inom europeisk logistikfastighet. Fastigheterna som ingår i affären, Krummeltorp 1:2 och Kronoslätt 1:7, belägna i Nykvarns kommun respektive Staffanstorps kommun, representerar tillsammans nära 200 000 kvadratmeter mark avsedd för logistikbyggnation, med planer på nästan 110 000 kvadratmeter byggnadsyta.

För tillfället innehar Logicor 1,1 miljoner kvadratmeter fastigheter i Norden och sköter dessutom förvaltningen av ytterligare 500 000 kvadratmeter. Nu utökar de sin portfölj med tillägget av Nykvarnstomten.

(Annonslänk)

– Vi är mycket glada över förvärvet av dessa två tomter i utmärkta lägen som ligger nära storstadsregioner och viktiga transportleder, säger Christoffer Walljaeger, Director Asset Management, Logicor Sverige.

Den större av de två fastigheterna, belägen i Nykvarn, täcker en yta på 107 000 kvadratmeter och erbjuder potential för att utveckla upp till 66 000 kvadratmeter uthyrbar yta för logistiska ändamål. Denna fastighet ligger strategiskt placerad i en av Stockholmsregionens kärnlogistiknav, vilket gör den särskilt attraktiv med tanke på dess närhet till större transportvägar som E20, väg 55 samt E4 och Södertälje hamn.

– Markförsäljningen vi nu genomför med Logicor skall ses som en imponerande affär, både gällande markens stora omfattning, och det faktum att vi lyckats få fram detaljplanerad mark, trots större utmaningar under detaljplaneprocessens gång, säger Jan Persson vd, ägare och styrelseordförande, Kilenkrysset.

Genom detta förvärv förstärker Logicor sin ställning i Norden, vilket speglar företagets ambition att expandera och stärka sin portfölj av logistikfastigheter i strategiskt viktiga områden. Köpesumman för affären har hållits konfidentiell.

Dela artikeln