🕝 1 minuter
Kenzo bets ihjäl på hunddagis - Nu får Julia Varlis hund upprättelse
Publicerad 3 maj 2022 02:00
Uppdaterad 3 maj 2022 02:00

Foto: Privat.

Den 22 juli lämnade Julia Varli sin lilla hund Kenzo på ett hunddagis på Klövjevägen i Ronna. Ett par timmar senare dödförklarades Julias lilla pomeranianhane på djursjukhuset i Moraberg.

I samband med detta avslöjades det att hunddagiset i Ronna saknade tillstånd att bedriva verksamhet och anmäldes till Länsstyrelsen som inledde en granskning.

Julia varli lämnade Kenzo till dagiset i god tro om att verksamheten var godkänd, men så var det inte.

Efter avslöjandet om att tillstånd saknades skickade ägaren i en ansökan till Länsstyrelsen den 6 augusti 2021 om tillstånd om att bedriva ett hunddagis, varpå ett kontrollbesök utfördes.

Vid kontrollen befann sig 12 hundar på hunddagiset som Länsstyrelsen bedömde hade flera brister och ansåg att ägaren inte var lämplig som verksamhetsägare.

”Bristerna var bland annat bristande tillsyn, otillräcklig ventilation, skaderisker i utrymmena, bristfälligt brandskydd och osanitär miljö.”, skrev Länsstyrelsen efter tillsynen på hunddagiset på Klövjevägen i Ronna.

Men ägaren valde att inte åtgärda bristerna, istället togs beslutet att avveckla verksamheten.

Nu beslutar Länsstyrelsen även att förbjuda personen att förvara fler än tre hundar som inte är dennes egna och bedriva verksamheten yrkesmässigt.

Läs även – “Min hund ska vara den sista som dör på det här sättet”

Dela artikeln