🕝 1 minuter
JUST NU: Regeringen satsar 14 miljarder - Sänker el- och drivmedelspriser
Publicerad 14 mars 2022 01:00
Uppdaterad 14 mars 2022 01:00

Regeringen presenterade idag ett åtgärdspaket för att möta de kraftiga prisökningarna på drivmedel och el till följd av konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Regerignen satsar 14 miljarder kronor som bland annat innebär att varje bilägare i Sverige kommer att få minst 1 000 kronor i kompensation.

I maj sänks skatten på drivmedel med 50 öre per liter och ytterligare sänkning med 1,30 kronor kan träda i kraft den 1 juli.

– Vi presenterar idag ett exceptionellt åtgärdspaket för att möta de prisökningar vi nu ser med anledning av Rysslands invasion, säger finansminister Mikael Damberg.

Åtgärdspaket, med insatser på både kort och lång sikt, innehåller bland annat sänkt drivmedelsskatt, en ny drivmedelskompensation till privatpersoner med bil, höjt bostadsbidrag till barnfamiljer samt ett nytt reseavdragssystem.

– Läget är fortsatt osäkert och priserna rör sig mycket, men vi ser att vi måste stötta konsumenter i detta akuta skede och samtidigt vidta åtgärder för att fortsatt minska vårt fossilberoende, säger Damberg.

Åtgärder på kort sikt

  • Tillfälligt sänkt skatt på diesel och bensin med 1,30 kronor litern från 1 juni och den 31 oktober 2022.
  • Drivmedelskompensation på 1 000 kronor till alla privata bilägare. 1500 kronor för den som bor i stödområde/glesbygd.
  • Fyra miljarder kronor till klimatbonussystemet.
  • Elpriskompensation förlängs ytterligare en månad i södra och mellersta Sverige. Kompensationen kommer vara mellan 100 kronor och 1 000 kronor och omfatta cirka 2 miljoner hushåll
  • Bostadsbidraget för barnfamiljer höjs tillfälligt under juli-december 2022. Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent av det preliminära bostadsbidraget

Åtgärder på lång sikt

  • Ett nytt och förenklat reseavdrag
  • Reduktionsplikten kommer att frysas
  •  BNP-indexeringen av diesel och bensin pausas
Dela artikeln