🕝 1 minuter
JUST NU: Regeringen återinför krisstöd till företag
Publicerad 17 december 2021 01:00
Uppdaterad 17 december 2021 01:00

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Nu återinförs coronastöden för företag som drabbats hårt på grund av pandemin.

Förra veckans smittskyddsåtgärderna som infördes har enligt regeringen påverkat möjligheten för många företag att bedriva sin verksamhet, bland annat till följd av beteendeförändringar i samhället.

– Vi är återigen i ett läge där många företagare kämpar för att få sina verksamheter att gå runt. Från regeringens håll är vi fortsatt fast beslutna om att göra det som krävs för att stötta svenska jobb och företag genom krisen, säger finansminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Stödet drogs in under hösten, men idag presenterades regeringen nya besked för återinförda företagsstöd

– Det regeringen föreslår är därför att det ordinarie omställningsstödet och omsättningsstödet till enskilda näringsidkare återinförs för december månad, säger finansministern Mikael Damberg under pressträffen.

Enligt Damberg kommer stödet uppskattningsvis kosta cirka en halv miljard kronor per månad, men detta anses vara nödvändigt för att rädda flera jobb och företag.

Avsikten är att stödet aktiveras redan nu i december och regeringen kommer att följa utvecklingen noga och återkomma med besked i ett senare skede om det blir aktuellt att förlänga stödet även för januari, februari och mars 2022, enligt pressmeddelandet.

Förslaget innebär bland annat att:

  • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsam­ma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
  • Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna bevil­jas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
  • Anstånd ska kunna beviljas för redo­visningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuva­rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara måna­der läggs till.
  • Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.
Dela artikeln