🕝 2 minuter
JO dömer Södertälje kommun för olagliga kontroller
Publicerad 7 november 2023 18:15
Uppdaterad 7 november 2023 18:15

Myndigheten dömer Södertälje kommun för olagliga kontroller. Kommunstyrelsens ordförande, Boel Godner (S). Foto: Shamash Oyal.

Södertälje kommun får skarp kritik från Justitieombudsmannen, JO, för kontroller av anställda och skriver i ett pressmeddelande att kommunen bryter mot lagen. – Upplägget ger intrycket att kommunen vill begränsa insynen i förfarandet, säger Per Lennerbrant, vid JO, tidigare domare och lagman.

JO Per Lennerbrant riktar i dag allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Södertälje kommun för att utan stöd i lag kontrollera om kommunanställda gjort sig skyldiga till brott. Enligt JO står kontrollerna i strid mot regeringsformens skydd för den personliga integriteten och Europakonventionens skydd för privatlivet. 

– Kommunens kontroller är inte lagliga. Kommunens agerande är mycket anmärkningsvärt. Upplägget ger intrycket att kommunen vill begränsa insynen i förfarandet, säger JO Per Lennerbrant.

Boel Godner och Elof Hansjons (S) initiativ till bakgrundskontroller av samtliga kommunanställda bröt mot lagen. Det avslöjade SVT Nyheter Södertälje.

JO:s granskning inleddes efter att det kommit in klagomål till JO mot Södertälje kommun. Det kom fram att kommunen löpande kontrollerar om de ca 7 000 anställda gjort sig skyldiga till sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott eller ekonomisk brottslighet. Ett externt företag genomför kontrollerna på uppdrag av kommunen genom sökningar i en databas med handlingar från domstolar och myndigheter. Kommunen lämnar ut personnummer för de personer som ska kontrolleras till företaget.

Enligt JO utgör kontrollerna, som görs utan samtycke, ett betydande ingrepp i den personliga integriteten. Något stöd i lag för kontrollerna finns inte. Kontrollerna strider mot skyddet för den personliga integriteten och privatlivet i regeringsformen respektive Europakonventionen.

Södertälje kommun motiverar kontrollerna med en önskan om att motverka grov organiserad brottslighet i kommunkoncernen.

– Jag ifrågasätter inte kommunens ambition att komma till rätta med organiserad brottslighet i kommunkoncernen. Åtgärderna måste dock ha stöd i rättsordningen och stämma överens med grundläggande bestämmelser till skydd för personlig integritet och privatliv, säger Per Lennerbrant.

”Kommunens kontroller är inte lagliga” – Justitieombudsmannen, Per Lennerbrant.

Dela artikeln