🕝 1 minuter
JO granskar kommunnämnd efter en anmälan
Publicerad 4 juli 2023 12:48
Uppdaterad 4 juli 2023 12:48

Arkivbild: Alexander Isa.

Justitieombudsmannen, JO, granskar Utbildningsnämnden i Södertälje kommun efter att en anmälan har inkommit mot nämnden. Anmälaren hävdar att en handläggare har begått tjänstefel och brutit mot skollagen.

Enligt anmälan till JO har handläggaren inom Utbildningsnämnden begått tjänstefel genom att inte informera sökanden från Södertälje att hennes ansökan om studier inte skulle beviljas i tid. Handläggningen av ansökan om vuxenutbildning skedde så sent att Södertäljebon inte längre kunde ansöka till motsvarande kurs med samma kursstart via en annan kommun.

Det sena beslutet har lett till att sökanden inte kan genomföra sina planerade grundskolestudier. Nu kräver anmälaren att Utbildningsnämnden granskas för brott mot skollagen och återkallar det tidigare beslutet om att inte beviljas studier.

”Beslut som berör avslag måste kommuniceras i god tid så att den ansökande har möjlighet att ersätta kursen med en likvärdig kurs samt till samma kursstart.”, framfår det i JO-anmälan.

JO har nu beslutat att granska ärendet och kräver att Utbildningsnämnden i Södertälje kommun svarar på de påståenden som framförs. Nämndens svar ska innehålla en redogörelse för handläggningen samt relevant lagstiftning lämna ett svar senast den 1 september 2023.

(Annonslänk)

Dela artikeln