🕝 1 minuter
Järna centrum ska bli mer ”Grönt och skönt”
Publicerad 25 maj 2021 02:00
Uppdaterad 25 maj 2021 02:00

I sommar ska Storgatan i Järna centrum bli en trevligare och mer grönskande plats att vistas på. Gångtrafikanter och cyklister ska ges mer plats och den stora mängd trafik som passerar genom centrum ska varje dag minska. Därför förändrar Södertälje kommun Storgatan genom att göra bilvägen lite ”knixigare” samt placera ut fler blommor och cykelställ, berättar Södertälje kommun på sin hemsida.

Tanken att Järna centrum ska bli mer ”Grönt och skönt” i sommar när kommunen testar att förändra Storgatans utformning för att minska på den stora mängd genomfartstrafik som passerar. I en trafikutredning ser vi att cirka 3000 fordon passerar Storgatan varje dygn och 80-90 procent av dessa är genomfartstrafik som aldrig stannar till i centrum.

Södertälje gör nu denna förändring för att leda om genomfartstrafiken till andra vägar så att Storgatan främst är till för de som faktiskt har ärenden i centrum och stannar till här, säger Lars Neimert, chef för parkering på Samhällsbyggnadskontoret.

– Detta är ett test mellan juni och september. Därefter utvärderar vi testet och nya trafikmätningar kommer ligga till grund för beslut om testet ska permanenteras eller inte, säger Lars Neimert.

Vi stänger inte av gatan. För att få bort genomfartstrafiken blir Storgatan lite krokigare för biltrafiken och gatan möbleras med blommor och cykelställ så att hastigheten sänks markant. Vi uppmuntrar därmed bilister som ska passera genom utan att stanna i centrum, att välja någon av de alternativa vägarna. Det är fortfarande möjligt att köra på gatan, men vi hoppas att denna åtgärd ska göra så att vi får ner antalet förbipasserande fordon i centrum.

– Förhoppningen är att minskad biltrafik inte bara ska leda till att man vill stanna längre i centrum, utan att det även bidrar till ökad varuförsäljning, evenemang, uteserveringar och annat som kan skapa ett folkliv, säger Hanna Klingborg, ordförande i Järna Kommundelsnämnd.

Dela artikeln