🕝 1 minuter
IVO ville återkalla tandläkarens legitimation - Ansvarsnämnden avslog begäran
Publicerad 19 oktober 2021 02:00
Uppdaterad 19 oktober 2021 02:00

En tandläkare i Södertälje får behålla sin legitimation efter en anmälan av IVO gjorts till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Tandläkaren hade, enligt IVO anmälan, misskött arbetet till den grad att hans legitimation skulle bli återkallad.

Tandläkaren har under hela HSAN:s utredningen yrkat på sin oskuld i äventyrandet av patientsäkerheten. Mannen har medgett att han ska ha fört journal över sina patientingrepp på en regelbunden basis.

Det var genom Försäkringskassan som IVO fattade misstankar om att tandläkaren inte upprätthöll en patientsäkerhet i sitt arbete. Försäkringskassan genomförde ett flertal efterhandskontroller och noterade då att tandläkaren arbetat med överhängande risker, vilket äventyrat patienters säkerhet.

Den främsta risken som det rört sig om är att tandläkaren inte fört journal över sina behandlingar. Detta medför en risk för patientsäkerheten, skriver IVO i sin anmälan till HSAN. ”Därutöver har han uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot en föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten”.

I beslutet av HSAN framgår det att det saknas dokumentation kring patienters hälsotillstånd, terapiplaner, vilken information patienten fått och patientens samtycke till behandling. Utöver den omfattande bristen på journalanteckningar hade tänder extraherats utan att det fanns diagnoser fastställda på patienten, med beslut grundade på tveksamma röntgenunderlag.  IVO utförde en stickkontroll efter Försäkringskassan anmält tandläkaren. Tio patientjournaler granskades och samtliga journaler fanns det brister i, enligt HSAN:s beslutsdokument.

Ansvarsnämnden medger i sitt beslut att tandläkaren äventyrat patientsäkerheten, i synnerhet genom att utföra extraktioner av tänder på en patient som tagit blodtunnan de medicin vid tillfället.

Däremot, så avslår ansvarsnämnden IVO:s yrkande på att tandläkarens legitimation ska återkallas.  Det går att läsa i beslutet av HSAN att ansvarsnämnden bedömer att tandläkaren varit ” oskicklig, men inte grovt oskicklig”. 

Ansvarsnämnden har därför beslutat att tandläkaren ska gå på prövotid i tre år. Det bedöms som en tillräckligt lång prövotid för att tandläkaren ska komma tillrätta med missförhållandena som rått i hans arbete. Om tandläkaren inte följer den fastställda prövotiden kommer legitimationen att återkallas i enlighet med patientsäkerhetslagen, skriver HSAN i sitt beslut

Dela artikeln