🕝 1 minuter
Ivo stoppar serviceboende för unga efter självmord
Publicerad 14 oktober 2021 02:00
Uppdaterad 14 oktober 2021 02:00

Foto: Wokandapix

Inspektionen för vård och omsorg återkallar tillstånd för ett serviceboende med säte i Järna efter en händelse då en ung flicka rymde från ett serviceboende i Stockholm och tog livet av sig.

Boendet är enligt myndigheten så allvarliga att det finns en fara för de inskrivna ungdomarnas liv, hälsa och säkerhet. Nu förlorar verksamheten sitt tillstånd att driva boendet för barn och unga med funktionshinder efter beslut från Ivo.

Enligt beslutet bedömer Ivo att personalen på boendet inte har tillräcklig kompetens för att kunna ge de inskrivna barnen och unga det stöd och den omvårdnad de behöver.

Inspektionen för vård och omsorg började granska verksamheten efter en lex Sarah-anmälan från omsorgsbolaget. Detta efter att en ungdom rymde från boendet, utan att personalen la märke till det, och därefter begick självmord.

Verksamheten angav i sin anmälan att det som hade hänt utgjorde ”en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande” men inte ett faktiskt allvarligt missförhållande.

Enligt Ivo visar den bedömningen på bristande insikt och bedömer även att huvudmannen brister i insikt avseende de
föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet i övrigt.

Bedömningen grundas på följande omständigheter:”, skriver IVO.
• De boendes behov är inte kartlagda inför inflytt.
• Personalens kompetens motsvarar inte de behov de boende har.
• Bemanningen på boendet motsvarar inte de behov de boende har.
• Huvudmannen saknar insikt i de bestämmelser som gäller för verksamheten och uppfyller inte kraven på lämplighet i övrigt.

Dela artikeln