🕝 2 minuter
Internationella forskare besökte Södertälje
Publicerad 23 juni 2024 05:00
Uppdaterad 23 juni 2024 05:00
Foto: Södertälje Kommuen.

Forskare från Taiwan, Turkiet och Tyskland besökte Södertälje för att lära sig om kommunens innovativa arbete inom hållbar livsmedelsplanering. Besöket syftade till att hitta gemensamma lösningar för framtidens livsmedelsförsörjning.

Södertälje kommun har blivit en förebild för hållbar livsmedelsförsörjning, och nyligen fick internationella forskare en chans att utforska kommunens strategier och samarbeten. Delegationer från Taiwan, Turkiet och Tyskland, tillsammans med studenter från KTH och Matlusts medarbetare, besökte kommunen för att lära sig mer om dess innovativa arbete.

Under besöket fick forskarna se hur Södertälje arbetar tillsammans med lokala aktörer på Nibble handelsträdgård för att främja köp av lokalt producerad mat. De besökte också Järna Mejeri, känt för sitt fokus på lokala och sociala mervärden, och avslutade sin tur på Saltå Kvarn, som är känd för sin ekologiska produktion.

Jordan Valentin Lane, hållbarhetsutvecklare i Södertälje kommun, betonar vikten av sådana projekt.

– Projektet ger oss en chans att utbyta erfarenheter och utmaningar. Det ger oss inspiration till nya idéer och vi kan hitta lösningar tillsammans. Dessutom är det en stolthet för Södertälje att få visa upp allt bra som händer i kommunen kring livsmedel och hållbarhet, säger Jordan Valentin Lane, hållbarhetsutvecklare i Södertälje kommun och kommunikationsansvarig inom projektet.

Ying-Chen Lin, professor vid National Taipei University i Taiwan, uttryckte stor uppskattning för den kunskap han samlade under besöket och planerar att implementera dessa insikter i Taiwans arbete med klimatförändringar och mathållning.

– Mat är något som alla behöver varje dag. Med tanke på klimatförändringarna runt om i världen – vi har också haft en pandemi – så är mat oerhört viktigt. Hur vi ska säkerställa att våra system för livsmedelsförsörjning är hållbara är en kritisk fråga idag, säger professor Ying-Chen Lin.

Södertäljes livsmedelsstrategi syftar till att säkra en hållbar och hälsosam livsmedelsförsörjning för den växande befolkningen. Strategin ska integreras i all kommunal samhällsplanering och verksamhetsstyrning för att säkerställa att framtida behov av mat inte äventyras. Dessutom främjar strategin samarbete och dialog mellan olika aktörer inom livsmedelssystemet, inklusive offentliga, privata och ideella sektorer.

Dela artikeln