🕝 1 minuter
Inspektion avslöjar brister i arbetsmiljön på äldreboende
Publicerad 3 maj 2024 10:00
Uppdaterad 19 maj 2024 18:07

Foto: Pexels

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion vid Mariekällgårdens äldreboende i Södertälje och identifierat flera brister i hanteringen av personalens trygghet och säkerhet. Krav har nu ställts på kommunen att förbättra sina rutiner.

Arbetsmiljöverket genomförde den 24 april en detaljerad inspektion av arbetsmiljön vid Mariekällgårdens Äldreboende. Inspektionen avslöjade att äldreboendet inte uppfyller lagkraven gällande rutiner för att hantera risker för våld och hot, vilket är avgörande för personalens säkerhet och välbefinnande.

Under besöket kunde det konstateras att äldreboendet saknar adekvata skriftliga rutiner för att regelbundet undersöka och bedöma riskerna med våld eller hot mot sina anställda. Detta bristfälliga säkerhetsarbete kan leda till att personal drabbas av ohälsa eller olycksfall innan förebyggande åtgärder hinner implementeras.

(Annonslänk)

Arbetsmiljöverket har ställt krav på att äldreboendet omedelbart utvecklar och implementerar tydliga rutiner för att undersöka och hantera dessa risker. Dessa rutiner ska inkludera specifikationer om när och hur riskbedömningarna ska genomföras, vilka som ska delta och vem som är ansvarig för att de utförs. Dessutom måste resultatet av riskbedömningarna dokumenteras skriftligt, och det ska göras en bedömning av riskernas allvarlighetsgrad.

En uppföljning är planerad den 28 juni, där äldreboendet förväntas visa hur de uppfyllt de uppställda kraven och hur de involverat både skyddsombud och arbetstagare i processen. Om bristerna inte åtgärdas tillfredsställande kan Arbetsmiljöverket vidta ytterligare åtgärder, inklusive föreläggande eller förbud, vilka kan innebära ekonomiska sanktioner.

Dela artikeln