Debatt
🕝 2 minuter
"INSÄNDARE: Tryggheten i Södertälje måste återskapas "
Publicerad 25 november 2023 22:18
Uppdaterad 1 maj 2024 15:21
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Andreas Birgersson, Sverigedemokraterna Södertälje.

Södertälje präglas idag av sociala klyftor och skilda former av segregation och i vissa delar av kommunen råder laglöshet. Detta är förhållanden som beklagligt nog i icke ringa utsträckning kommit att prägla Södertälje, som i dag har tre områden som enligt polismyndigheten anses vara ”särskilt utsatta”.

Vi Sverigedemokrater ser med oro på hur vårt fina Södertälje har förändrats till det sämre och håller både den nuvarande politiska majoriteten och de tidigare ansvariga. 

Massinvandringen har ställt Södertälje inför många utmaningar, och dess konsekvenser genomsyrar hela samhället. Vi ställer vår budget mot Miljöpartiets, Socialdemokraternas och Moderaternas, där vi får se mer av det gamla som inte fungerar och en attityd som tyder på att de är oförmögna att på allvar förändra den rådande situationen.

Med hänsyn till den alltmer våldsamma och hänsynslösa kriminaliteten kommer det krävas av oss politiker att vi vågar genomföra ansvarsfulla åtgärder. Regeringen har påbörjat en utredning för att ge Kriminalvården i uppdrag att genomföra förberedelser för att inrätta särskilda ungdomsfängelser.

”Vi anser att Södertälje kommun bör arbeta för att ett ungdomsfängelse kan etableras”

Det är en nödvändig åtgärd till följd av den alltmer brutala kriminaliteten vi ser krypa ner i åldrarna. Dessa skall stå färdiga senast sommaren 2026, vilket kräver snabbt agerande. Södertälje kommun har redan ett fängelse inom kommunens gränser, Hall. Där finns idag tjänliga lokaler som står tomma. Vi anser att Södertälje kommun bör arbeta för att ett ungdomsfängelse kan etableras där eller annan lämplig plats i Södertälje.

För att få en bättre överblick och demokratiskt följa upp de trygghetssatsningar som genomförs och arbetas med dagligen vill Sverigedemokraterna inrätta ett trygghetsutskott under kommunstyrelsen. Berörda kontor som socialkontoret, utbildningskontoret och säkerhetskontoret rapporterar kring de insatser som görs för att stärka tryggheten och säkerheten i kommunen. I kombination med det vill vi att det ska utredas och ansökas om att sätta upp så kallade trygghetskameror i specifikt utsatta områden. Det finns en stor upplevd otrygghet i kommunen och med trygghetskameror på utsatta platser går det att aktivt förebygga brott. Det är inte en universallösning, men det är ett bra komplement. Som ett tillägg till trygghetskameror vill vi även se cirkulerande ordningsvakter på otrygga platser och utanförskapsområden.

Detta bör specifikt gälla i skolor, förskolor, gångtunnlar, gångstråk och på andra platser där det kan bedömas finnas stor risk för överfall och annan typ av brottslighet liksom i de områden vilka enligt polisen anses vara särskilt utsatta.

För att bryta gängkriminaliteten måste vi även se till att det får svårare att röra sig i våra skolor. Problemen med gängkriminalitet och deras försäljning av droger kryper allt längre ner i åldrarna. För att stävja detta och se till att våra skolor hålls drogfria anser vi att regelbundna men slumpmässiga kontroller med droghundar ska införas i högstadieskolorna i Södertälje. Likaså är det även en fråga om disciplin och moral för vilka som väljer att bli grovt kriminella, därför föreslår vi i vår budget att kommunen ska implementera “No excuses” modellen i Södertäljes skolor.

Vi tror att det kommer vara ett värdefullt verktyg för att tillgodose de behov som finns i våra skolor, men särskilt i våra utsatta skolor. “No excuses” modellen är en beprövad skolmetod som bygger på att etablera disciplin och ordning i skolan. Detta görs genom bland annat att ha längre skoldagar, undervisning på lördagar och obligatorisk sommarskola. Modellen har numera prövats i Engelska Skolan i Eskilstuna med föredömligt resultat.

Det går att vända kursen och öka tryggheten i Södertälje, men det är avhängt att vi har politiker som på allvar vill det.

Andreas Birgersson,
gruppledare Sverigedemokraterna Södertälje

Dela artikeln