Debatt
🕝 5 minuter
"INSÄNDARE: Tacka Boel Godner för en mörk vår"
Publicerad 5 april 2024 14:33
Uppdaterad 1 maj 2024 15:20
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Foto Shamash Oyal

Värmens återkomst, ljusets uppståndelse och en tid där fotbollspremiärer tävlar med assyriska nyåret. Det är en tid som vanligtvis präglas av vårens löften om glädje och förhoppningar. Assyriska FF, assyriernas landslag, upplever lika delar ljus och mörker då vi firar femtio år medan vår existens hotas av en svekfull politik och handlingsförlamade tjänstemän som tar ogrundade beslut. Vi har gjort allt vi kan för att sprida ljus i staden, men vi står maktlösa när spelreglerna ändras medan matchen pågår.

Assyriska nyåret har passerat och så även en fotbollspremiär i en högre serie. Jubileumströjan med en dikt av nationalhjälten Naum Faiq och Assyriskaloggan i guld står klar och en ny klubb har startats på andra sidan Atlanten i Kanada. Ungdomsverksamheten växer och intresset för våra säsongskort är högre än någonsin. Ekonomiskt var också 2023 vårt bästa år under vår mandatperiod, vi lyckades också hålla vårt löfte till kommunen om att betala våra driftkostnader.

Man skulle kunna tro att vi gör oss redo för festen som vårt 50-årsjubileum skulle betyda. Istället har Boel Godner med sin politiska majoritet stoppat alla festplaner genom att avbryta våra förhandlingar om en avbetalningsplan och gett oss ett ultimatum som kan få ödesdigra konsekvenser för Assyriskas FF och dess femtioåriga fotbollssaga. Godners plötsliga svek mot tidigare överenskommelse innebär att kommunen tvingar Assyriska att betala hela sin skuld på 1,6 miljoner senast 30 juni 2024.

Vi efterfrågade underlag som vi fick vänta på i sex månader

Sedan vi tog över som ny styrelsen har vi jobbat hårt för att få ordning på vår ekonomi och skulden till kommunen har alltid varit prioriterad. Det började med att vi försökte få grepp om hur stor skulden var och om den stämde. Vi efterfrågade underlag som vi fick vänta på i sex månader. När vi väl fick underlaget hade vi följdfrågor som tjänstemännen antingen inte kunde svara på eller dröjde med sina svar så att vi inte kunde bokföra i god tid.

Två års pandemi gjorde heller inte saken bättre och precis när pandemin släppte sitt grepp och vi var på väg att resa oss valde Godner, i januari 2022, med sina tjänstemän att frysa 385 tusen kronor som skulle gå till att betala en del av vår skuld. Samtidigt tog de bort en stor intäktskälla för oss när de skrotade LED-skärmarna på arenan. Båda dessa beslut kom utan förvarning eller diskussion med oss. LED-skärmarna saknas än idag.

I april 2022 bjöd vi in den dåvarande politiska majoriteten till vårt kansli för en dialog där vi förklarade att dessa två beslut försatte oss i en otroligt svår ekonomisk sits och bad om förståelse. Godner hänvisade oss då till sina tjänstemän för att inleda diskussioner om en ny avbetalningsplan som skulle vara realistisk i förhållande till vår ekonomiska situation.

Samtal med tjänstemännen inleddes och förhoppningen var att skriva på en avbetalningsplan innan midsommar 2022. Ekonomidirektör Erika Svensson kom då med nya krav på oss och vi uppfyllde dem. Det skulle dock ta ett år, till maj 2023, innan vi till slut fick ett utkast på en avbetalningsplan från Svensson. Utkastet baserades på våra dialoger det senaste året. Men sen blir det knäpptyst från kommunens sida trots många mejl och telefonsamtal till tjänstemännen.

Kommunstyrelsens ordförande, Boel Godner(S)
Foto: Lucas T

I december 2023 blir vi kallade till möte med nytillträdde stadsdirektören Magnus Gyllestad och Maria Lindeberg, chef för Kultur och Fritid där budskapet är att så länge vi håller vårt löfte om att betala våra driftkostnader för året lovar de att avbetalningsplanen kommer att bli av. Vi håller vårt löfte och betalar. I början av 2024 börjar vi återigen kontakta tjänstemännen för att få klart allting men de skjuter hela tiden upp.

Det ska dröja till 6 mars innan vi återigen blir kallade till Stadshuset. Vi var förhoppningsfulla och nyfikna på vad Gyllestad och Lindeberg skulle presentera så att vi kunde komma vidare. Våra förhoppningar grusades ganska snabbt. Istället för avbetalningsplan och hållna löften kom nu Gyllestad med beskedet att dialogen om en avbetalningsplan är stoppad och vi får ett ultimatum om att reglera hela skulden senast 30 juni 2024.

Vi efterfrågar en skriftlig motivering på beslutet, vi vill också veta när ett sådant beslut har tagits och av vem? Stadsdirektören förklarar att något sådant beslut inte finns, han säger att han är politiskt styrd vilket betyder att den politiska majoriteten med Boel Godner har bestämt denna nya riktning. När jag frågar Godner säger hon att beslutet var ett ”politiskt stöd till tjänstemännen”.

”Det värsta av allt är att vi ännu inte vet varför kommunen har valt denna väg.”

Här står vi idag med en avbruten dialog och en kommun styrd av politiker och tjänstemän som ger dubbla budskap. Det värsta av allt är att vi ännu inte vet varför kommunen har valt denna väg. Dessa motstridiga budskap från tjänstemän och politiker gällande ett så känsligt beslut skapar bara spekulationer och skadar vår relation. Hur ska vi tolka denna plötsliga vändning på annat sätt än att man vill skada Assyriska FF?

Boel Godner har i två år vetat om vår ekonomiska utsatthet. I april 2022 gav hon sina tjänstemän uppdraget att förhandla fram en avbetalningsplan och precis när vi fullgjort våra förpliktelser har hon tillsammans med sin nya majoritet stoppat våra möjligheter och istället gett oss en omöjlig uppgift.

(Annonslänk)

Godner är mycket väl medveten om att vi inte kommer att kunna betala hela vår skuld senast 30 juni, hon vill skicka oss på inkasso och öka våra kostnader ännu mer. Hon är medveten om att vår enda räddning är den avbetalningsplan hennes tjänstemän redan gett oss ett förslag på, ändå väljer hon att skicka oss på inkasso. Frågan är varför? Vi får inga tydliga svar och vi då spekulera och gissa baserat på den informationen vi har.

Ett sådan beslut säger att för Boel Godner och hennes majoritet är Assyriskas verksamhet inte viktig för Södertälje och det spelar ingen roll om vi lägger ner föreningen. Det är inte heller viktigt att hålla sitt ord eller ens förklara sina beslut, det är bara att skylla på ”politiskt stöd till tjänstemännen” och sedan sluta svara. Det är en sorglig vändning men kanske inte så oväntad av en kommunstyrelseordförande som senaste tiden kommit med plumpa och generaliserande uttalanden som pekar ut vår folkgrupp som fuskare och kriminella. Kanske är detta den mest logiska förklaringen till ett sådant beslut?

Vi har alltid prioriterat vår skuld till kommunen. Vi har inte bett om att få fördelar gentemot andra föreningar i staden, vi har bett om förståelse och en ärlig chans att göra rätt för oss. Vi förstår inte varför två års dialog, som resulterat i ett förslag till avbetalningsplan, plötsligt ska skrotas. Vem tog beslutet? Hur lyder det? När togs det? Vem vinner på det här beslutet? Nej Boel, du vill ha ordning och reda i Södertälje – börja då med att ha det i stadshuset – och ta reda på svaren till våra frågor. Det är det minsta du kan göra för oss denna vår.

I detta mörker kommer vi ändå att försöka klara av vår verksamhet 2024. Det är vi skyldiga våra medlemmar, supportrar och samarbetspartners. Vi är skyldiga vår klubb som fyller 50 år att hålla vår fana så högt vi kan, även om detta kan bli vårt sista verksamhetsår. Ljusets årstid är här men vi vandrar i mörkret tack vare Godners beslut och vad den innebär för vår dialog och relation.

Moussa Esa
Ordförande Assyriska FF

Dela artikeln