Debatt
🕝 1 minuter
"Insändare: NATO är ingen försvarsallians"
Publicerad 1 juni 2022 02:00
Uppdaterad 1 maj 2024 15:22
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Foto: Creative Commons.

Det heter att NATO är en försvarsallians och artikel 5 ska säkerställa att svenska soldater inte måste strida i konflikter som den svenska riksdagen inte accepterar.

Detta är en lögn.

1999 ändrades tolkningen av artikel 5 till att omfatta andra situationer än fullskalig invasion och åberopades av George W. Bush inför krigen i Afghanistan och Irak. Historian har visat att anfallen 2001 och 2003 enbart byggde på amerikanska lögner och de var anfallskrig av samma skrot och korn som det ryska anfallet 2022.

På grund av NATO-medlemskapet tvingades medlemsländerna att skicka militär assistans till USA:s krig i Afghanistan och Irak. 

”Varken Libyen eller Syrien utgjort något hot mot någon medlemsstat i NATO”

NATO engagerade sig i både Libyen och Syrien med civila dödsoffer som följd och det ska särskilt uppmärksammas att varken Libyen eller Syrien utgjort något hot mot någon medlemsstat i NATO.

NATO är alltså inte en försvarsallians utan det är ett amerikanskt verktyg för att föra krig i andra länder. Det har historiska faktum visat. 

”Turkiet är mycket problematiskt att alliera sig med”

Ett svenskt NATO-medlemskap gör vår säkerhet beroende av länder med något tveksamt internationellt anseende som Ungern, Turkiet och Albanien. Särskilt Turkiet är mycket problematiskt att alliera sig med.

Erdogan har redan krävt att Sverige ska utlämna kurdiska flyktingar till Turkiet för att över huvud taget godkänna Sveriges medlemskap. Varför drar ingen i den politiska adeln åt sig öronen av detta?

Minns dom inte att Erdogan utpressat EU med flyktingströmmar för att tilltvinga sig fördelar, och struntar man numera i det förtryck och våld som drabbar minoriteter i Turkiet? 

”Svensk neutralitet har inneburit 200 år av obruten fred”

Svensk neutralitet har inneburit 200 år av obruten fred. Att under inbillad stress kasta neutraliteten under bussen för att gå med i en krigsklubb på mindre än sex månader utan folkomröstning är inget annat än idiotiskt.

Men vi har väl inte annat att vänta oss av den politiska adeln och deras folkförakt. 

John

Dela artikeln