Debatt
🕝 2 minuter
"INSÄNDARE: Moderaterna kritiseras - "En fråga om prioriteringar""
Publicerad 7 augusti 2023 12:03
Uppdaterad 1 maj 2024 15:21
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Moderaternas gruppledare i Södertälje, Alexander Rosenberg.

Med den annonserade fritidsgården i Ronna, som uppgår till hela 100 miljoner kronor, känner vi inom Moderata Ungdomsförbundet (MUF) i Södertälje en krypande frustration och besvikelse över Moderaternas beslut att inte agera. Vi ser en stad med ett annat, mer akut problem: arbetslöshet och kriminalitet bland ungdomar. 

Vi måste förstå att en fritidsgård, hur värdefull den än må vara, inte borde ha en sådan enorm kostnad. Den totala kostnaden består till cirka 30 % av material och resten av andra faktorer som projektering och genomförande. Ändå hamnar priset på omkring 83 000 kr per kvadratmeter – en siffra som inte rimmar väl med verkligheten. 

Varför skulle kostnaden för att bygga en fritidsgård i Södertälje motsvara priset på en bostad i centrala Stockholm? Vi i MUF anser att det ligger en större fråga bakom detta: Prioriteringar. 

Med arbetslöshet och kriminalitet som ett problem i Södertälje, varför sätter vi inte dessa 100 miljoner på att förbättra chanserna för våra ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden? Varför investerar vi inte i utbildning, mentorskap, och stödprogram som kan hjälpa dem att finna en väg ut ur arbetslöshet och kriminalitet? 

”Frågan om hur en enda aktör kunde få så stort inflytande över ett sådant viktigt projekt måste granskas noggrant.”

Vi måste också se över själva upphandlingsprocessen Frågan om hur en enda aktör kunde få så stort inflytande över ett sådant viktigt projekt måste granskas noggrant. Hur kommer det sig att kostnaderna svällde så pass mycket? Hur kan vi vara säkra på att allt har gått rätt till? 

MUF i Södertälje uppmanar Moderaterna att ompröva beslutet. En investering av den här storleken borde vara föremål för noggrann granskning, och vi måste alltid ha våra ungas bästa i åtanke. 

Pengarna som skulle kunna besparas genom en mer ekonomiskt ansvarsfull hantering av fritidsgårdsprojektet kan istället kanaliseras till program som verkligen gör skillnad i unga människors liv. 

Det är dags att agera ansvarsfullt och se till att våra pengar går dit de gör mest nytta. Det är dags att investera i vår framtid, inte i överprisade projekt. 

Med respekt, 

Daniel Eilert, Ordförande 
Moderata Ungdomsförbundet, Södertälje 

Läs även: – Fritidsgården behöver inte kosta 100 miljoner!

Fritidsgårde i Ronna. Illustration: Södertälje kommun.

Dela artikeln