Debatt
🕝 2 minuter
"INSÄNDARE: Miljardbröderna chockhöjer hyrorna i Hovsjö"
Publicerad 7 januari 2022 01:00
Uppdaterad 1 maj 2024 15:23
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Foto: Nicklas R Carlquist / Creative Commons.

Varje år förhandlar Hyresgästföreningen och fastighetsägarna om nästkommande års hyreshöjning. I fjol blev det genom­snittliga hyrespåslaget cirka 2 procent, efter flera månaders förhandling.

Medan dessa diskussioner pågår är sam­tidigt en annan Rörelse i full gång utanför Hyresgästföreningens kontroll och övervakning. Den som kallade Rörelsen trollar bort hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Fastighetsägare köper hus och lägenheter i miljonprogramsområden som tidigare varit i kommunal ägo. När en hyresgäst flyttar ut totalrenoveras lägenheten och när nästa hyresgäst flyttar in – får denna en hyreshöjning på uppemot 50 procent, ibland ännu mer, utan förhandling. Med den bostadsbrist som råder är valmöjligheterna oftast små för den bostadssökande och därav accepteras ockerhyrorna.

”Det fanns andra fastighetsägare som ville köpa Hovsjö och de skulle betalat mer för allmännyttan i Hovsjö”

Tillvägagångssättet har anammats av Månsbro Fastigheter som ägs av bröderna Per-Axel och Lars-Åke Månsson. Bröderna köpte mer än halva Hovsjö, 786 lägenheter, av kommunen för 800 miljoner kronor.

Månsbros konceptrenovering och kraftiga hyreshöjningar är nu ett faktum. Hyreshöjningar som få vågar prata om då de har en rädsla att förlora sin lägenhet. Man hör högljudda diskussioner mellan hyresgästerna i trappuppgångar och i lägenheterna. Men inga berörda politiker eller tjänstemän hör detta då de inte bor i Hovsjö.

Den 28 december 2021, köptes 121 lägenheter i Ronna av Månsbro fastigheter. Det ligger i farans riktning att även de som bor i Ronna nu riskerar att hamna i samma situation som Hovsjöborna. Med nyrenoverade konceptlägenheter och chockhöjda hyror som följd.

Slutligen vill jag passa på och tacka kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) som sålt ut allmännyttan i Hovsjö. Det är hennes förtjänst att konceptrenoveringar spridit sig som en löpeld i Hovsjö.

Det fanns andra fastighetsägare som ville köpa Hovsjö och de skulle betalat mer för allmännyttan i Hovsjö men kommunledningen och Godner valde Månsbro för att de är lokalt förankrade samt att de lovade att utveckla Hovsjö. Boel Godner bedömde att bröderna Månsson är bra och seriösa köpare för Hovsjös utveckling.

”Det är alltid vi skattebetalare som står för slutnotan.”

Frågorna som nu blivit aktuella är; Glömde Boel Godner att fråga Månsbro fastigheter vad utvecklingen i Hovsjö gick ut på? Diskuterade parterna konceptrenoveringar och hyreshöjningar utan hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen?

Med facit i hand, det är alltid vi skattebetalare som står för slutnotan. Detta då hyreshöjningarna främst drabbar socioekonomiskt utsatta människor som söker sig till Socialtjänsten och Försäkringskassan, för bidrag.

Tack än en gång Boel Godner för det nyrenoverade förfallet av Hovsjö.

Missnöjd hyresgäst i Hovsjö

Dela artikeln