Debatt
🕝 2 minuter
"Insändare: Jesus från Nasaret har återuppstått!"
Publicerad 25 april 2022 02:00
Uppdaterad 1 maj 2024 15:22
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Världen över har firat påsk och den gångna helgen har ortodoxa kristna firat påsk enligt den julianska kalendern. 

Det är den största högtiden eftersom det mest centrala i den kristna tron firas, nämligen Jesus Kristus uppståndelse från det döda.

Många vet tyvärr inte att det finns överväldigande bevis för att Jesus från Nasaret verkligen har uppstått. Här följer några av dem.

1. Den tomma graven. Joseph av Arimatea begravde Jesus. Joseph var medlem av det judiska rådet Sanhedrin som dömde Jesus för hädelse och dödstraff där Pilatus mötte deras vilja. Det betyder att judarna och Jesus lärjungar visste var graven befann sig. Så ingen risk att de blandade ihop gravarna eller tog fel grav. Jesus grav vaktades av väldisciplinerade romerska soldater som vid ett misslyckande av att utföra sina skyldigheter i den romerska hären straffades med dödstraff. Graven var dock tom och kroppen borta.

2. Det första vittnet att se den uppståndne Jesus. En kvinna! Maria från Magdala. var det första ögonvittnet som såg den uppståndne Jesus. I en tid då en kvinnas vittnesmål I det judiska samhället inte var vatten värt. Inte ens lärjungarna trodde henne. Om bibelns författare velat hitta på detta hade man aldrig valt en kvinna som det första ögonvittnet. Man hade valt en person med den högsta auktoriteten och statusen. Detta visar att evangeliernas författare troget och sanningsenligt skrev ner hur det verkligen var även om det på den tiden verkade genant, och ännu mer genant att apostlarna först inte trodde på henne.

3. Jesus visar sig för lärjungarna och många andra, såsom de två på vägen till Emmaus, sedan Petrus, därefter de 12 apostlarna tillsammans och sedan 500 bröder och till sist även för Paulus på vägen mot Damaskus. Dessa vittnesmål är bevis. I en rättegång räknas vittnesmål som ett bevis även idag.

4. Lärjungarnas totalförvandling från att förneka Honom (Petrus 3 ggr) och gömma sig i fruktan för folket, till att frimodigt gå ut och proklamera att Jesus är uppstånden. Endast ett möte med den uppståndne kunde förvandla lärjungarna så genuint. 11 av 12 lärjungar gick martyrdöden till mötes. Vad fick dem att förföljas, lida och veta att de till sist skulle dö för sin tro? Ingen vill dö för en lögn! Självklart ett möte med den uppståndne Jesus!

5. Sabbaten flyttas från lördag till söndag Sabbaten vördades av judarna som en helgad dag åt Herren och att bryta mot den var ett stort brott mot Guds lag i Torah. Lärjungarna flyttade sabbaten från lördag till söndagen, den första dagen i den gamla veckostrukturen. (se, Apg 20:7). Anledningen var att Jesus uppstod på söndagen, den första dagen i en ny skapelse. Hur vågade lärjungarna ändra denna dag till att fira gudstjänst på en söndag? Självklart ett möte med den uppståndne Jesus! Det finns flera sådana sociala strukturer som förändrades hos de judar som började följa Jesus och som släppte sina seder som de hade följt i 1500 år.

6. Det går en röd tråd genom hela bibeln med hundratals profetior om den kommande Messias, som är skrivna i ett tidsintervall från 400 till flera tusen år innan Jesus föddes. I det som i dag kallas gamla testamentet.

7. Jesus påverkan på historien. En man som levde för över 2000 år sedan, utan arméer eller värdslig makt, har förändrat världen.

8. Miljoner och åter miljoners människors erfarenheter av Guds beröring och relation med Jesus. Den uppståndne Jesus verkar än idag.


Gläd dig i ditt påskfirande och förtrösta på Honom som är, som var, och som kommer. Han som förlossat oss från våra bojor. Den uppståndne Kristus.

Mikael och Filiz Jene

Dela artikeln