Debatt
🕝 3 minuter
"Insändare: Hur många kvinnor ska offras?"
Publicerad 20 november 2022 17:56
Uppdaterad 1 maj 2024 15:21
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Arkivbild

Hur många kvinnor är S, V, MP, C villiga att offra? Är nolltoleransen framflyttad till 3e gången David Winerdal anmäls för sexuellt ofredande?

Boel Godner säger (11 nov 2022) i SVT att hon har nolltolerans mot sexuella trakasserier i stadshuset, samtidigt har hon stort förtroende för David Winerdal som nu för andra gången är anklagad för olämpligt uppförande mot kvinnliga kollegor.

Går det ihop? Nej – Makten bygger nu på att spinna lögner, förvirra och flytta fokus! 

Boel spinner i media att anklagelserna mot David är ett gammalt (2019) och utagerat ärende och har inledningsvist fått det att låta som att KD visste om detta, hon säger vidare att eftersom KD placerat David högst på sin lista inför valet så måste ju ärendet vara utagerat ifrån KD:s sida.

”Varken Boel eller David ville detta skulle nå media eller KD:s ledning.”

Men i intervju med DN (19/11 2022) säger Boel samtidigt att hon inte har ansvar att informera KD om incidenterna 2019. Man ska förstå att Boel redan 2019 var beroende av David Winerdal för att behålla sin maktposition, ärendet tystades ner! Varken Boel eller David ville detta skulle nå media eller KD:s ledning. Så hur kan det då vara utagerat?

När en ny anmälan mot David kom in september 2022 så lyckades David och Boel få medias fokus att gå ifrån anmälan om upprepande sexuella ofredanden till att handla om att David inte ville samarbeta med SD. Fokus flyttas till att det är ”synd om David” som nu känner sig hotad och felbehandlad av KD:s styrelse som enhälligt röstade för att utesluta honom på grund av hans olämpliga uppförande emot kvinnor i sin närhet, inget annat!

De flesta missar helt att detta är 2a gången David Winerdal anmäls av kvinnor i stadshuset, än idag så ser jag ingen journalist ställa den självklara frågan:

Boel du visste ju om anklagelserna redan 2019 och hade samtal med David om detta, nu händer det igen! Är nolltoleransen framflyttad till 3e gången David anmäls för sexuellt ofredande? 

Historik:
2019/2020 – Två Tjänstekvinnor
anmäler David Winerdal internt.
Boel Godner har då enligt intervjun i SVT 11/11–2022 haft ett allvarligt samtal med David där hon förklarar att han inte kan ”närma sig kvinnor på det där sättet”.
David lovar då att upphöra med sin ”slängiga jargong” med sexuella anspelningar. 

David möter inga riktiga konsekvenser, han flyttar då sin fokus från tjänstekvinnorna till 2 andra kvinnor som står i beroendeställning till honom. I synnerhet en kvinna får under de kommande 3 åren utstå svåra övertramp och sexuellt ofredande av avskyvärda mått!

”Ytterligare en till högt uppsatt manlig politiker anmäld av en kvinnlig kollega i stadshuset”

2021 – Ytterligare en till högt uppsatt manlig politiker som nu ingår centralt i Boels styre
blir anmäld av en kvinnlig kollega i stadshuset för olämpligt uppträdande/oönskad uppmärksamhet – Den mannen blir uppläxad av stadsdirektören Rickard Sundbom och sedan är det bra med det, inga konsekvenser där heller.

2021 kritiserades ytterligare en manlig högt uppsatt politiker för opassande beteende mot en kvinnlig kollega enligt debattören. Även den gången ska Södertälje kommun inte ha vidtagit åtgärder.

September 2022 så orkar inte Davids nya offer längre, KD styrelse informeras av offren och det blir ett personalärende, en polisanmälan upprättas och David sparkas som gruppledare. Det är orsaken till att han sparkas, inget annat! 

Hade arbetsmiljöincidenten 2019 med David Winerdal hanterats enligt de av Södertälje kommun antagna principer för systematiskt arbetsmiljöarbete så hade övergreppen sannolikt inte fortsatt, med riktiga åtgärder redan 2019 så hade möjligen även den andra mannen tänkt sig för innan också han uppträtt olämpligt mot kvinnliga kollegor.

”Kommunledningens bristfälliga hantering har sannolikt lett till nya övergrepp och borde nu anmälas till arbetsmiljöverket”

Kommunledningens bristfälliga hantering har sannolikt lett till nya övergrepp och borde nu anmälas till arbetsmiljöverket då de lagstadgade rutinerna som finns inte har följts i syfte att tysta ned/dölja händelserna på grund av egenintresse. 

Personaldirektör Johan Lefverström: 
Är det rimligt att vi har en situation i stadshuset där de utsatta kvinnorna har att välja på att säga upp sig, eller möta sina förövare på arbetsplatsen?

David Winerdal bör vara avstängd/uppmanas att ta ”time out” under pågående polisutredning då det oavsett juridiskt utslag är klart fastställt av Boel själv att karln uppträder olämpligt mot kvinnor sedan 2019! 

Hur många fler kvinnor är Boel Godner (S), Linda Sjögren (V), Hanna Klingborg (MP) och Nina Wallin (C) och Martin Ahlman villiga att offra för makten? 

Minns er under #Metoo! – Vart är ni nu? 

Joakim Granberg, Realistpartiet

Joakim Granberg, Realistpartiets gruppledare

Dela artikeln