Debatt
🕝 1 minuter
"INSÄNDARE: Eveo hemtjänst måste höja standarden"
Publicerad 7 maj 2024 13:30
Uppdaterad 29 maj 2024 02:48
Foto: Pixabay
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Det är med stor besvikelse jag vill rikta uppmärksamhet mot hemtjänstföretaget Eveo. Tyvärr är det tydligt att Eveo inte lever upp till de krav som ställs på hög kvalitet inom äldreomsorgen. Det är ett faktum att våra äldre förtjänar bättre.

Min farmor, som är beroende av hemtjänsten för sin dagliga vård och trygghet, har personligen lidit på grund av Eveos bristfälliga service. Under de senaste månaderna har flera incidenter av bristfällig service inträffat, vilket har påverkat henne negativt.

Vi har upprepade gånger försökt lösa problemen genom att kontakta Eveo, men tyvärr har de inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förbättra situationen. Det är särskilt upprörande att personalen vid Eveo ägnar sig åt personliga aktiviteter som mobilanvändning istället för att utföra sitt jobb, särskilt när min farmor är sjuk och behöver omedelbar vård och uppmärksamhet. Dessutom har flera stölder inträffat under deras vård, vilket är fullständigt oacceptabelt och olagligt.

”Känns som om vi blir lurade på våra pengar”

Dessutom betalar vi höga belopp varje månad utan att få de förväntade tjänsterna. Det känns som om vi blir lurade på våra pengar för en service som inte levereras.

Eveo måste ta ansvar för sina handlingar och prioritera äldres välbefinnande över allt annat. Det är inte acceptabelt att ignorera familjers bekymmer och behov, särskilt när det handlar om våra äldre och deras hälsa och trygghet.

Vi fortsätter att kräva förändring från Eveo och hoppas att de tar dessa allvarliga problem på allvar och agerar omedelbart för att förbättra sin service. Min farmor och alla äldre förtjänar att bli behandlade med respekt, värdighet och omsorg. Eveo har en skyldighet att leverera detta på ett konsekvent och ansvarsfullt sätt.

Kristina Dawd

Dela artikeln