Debatt
🕝 2 minuter
"INSÄNDARE: Etablera trygga hubbar i Södertälje"
Publicerad 14 augusti 2023 12:49
Uppdaterad 1 maj 2024 15:21
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Foto: Alexander Isa

Ett stökigt stadsdelscentrum förvandlas till en trygg och trivsam mötesplats!
En ny lag infördes 1 juli som ger alla kommuner större brottsförebyggande ansvar. I Södertälje pågår sedan länge ett nära samarbete mellan kommunen och polisen som fördjupats i det så kallade Pax – samarbetet innebär att även kommunens bolag skall involveras i det brottsförebyggande arbetet.

Redan nu har Telgebostäder och fastigheter börjat titta på vilka egna lokaler som möjligen kan användas till aktiviteter för unga i främst de så kallade utsatta områdena, allt detta är bra och möjligen (troligen) har man inspirerats av vårt förslag från 2022 där:

Realistpartiet föreslog att ta det brottsförebyggande arbetet till en helt ny och bevisat effektiv nivå genom att fysiskt etablera trygga hubbar i bostadsområden, vi la fram förslaget som motion redan oktober 2020, men tyvärr så röstades förslaget ned av majoriteten.

Vetenskapen och alla politiska partier är överens om att ju mer engagerat och synligt det lokala samhällets aktörer och boende blir, desto lägre blir brottligheten i området.

En trygg hubb är en fysisk plats, det kan vara i en lokal eller initialt i något så enkelt som en kontorsbod som är knutpunkten för hela verksamheten i det aktuella bostadsområdet. Avsikten är att verksamheten ska drivas med utgångspunkt från evidensbaserade erfarenheter och forskning kring situationell brottsprevention.

Hubben ska bemannas av anställd personal, men också ta hjälp av volontärer, eldsjälar i området, engagera det lokala näringslivet, föreningslivet, hyresvärdar och det är viktigt att engagera föräldrar i så stor utsträckning som möjligt.
Tillsammans så planeras trygghetsskapande aktiviteter, lek och aktiviteter för barn, unga och familjer.

”Det är en fördel och stöd till polis och myndigheter”

En lokalt förankrad hubb kommer bidra till att de lokala aktörerna och familjerna känner större ansvar för sitt område, dessutom känner de sitt område bäst och vet vilka de negativa aktörerna är, det är en fördel och stöd till polis och myndigheter.
Vår bedömning är att näringslivet , föreningslivet och familjerna i området skulle välkomna detta initiativ med öppna armar och gärna bidra till trygghetsskapande och brottsförebyggande aktiviteter i samarbete med kommunen, de kommunala bolagen och även de privata fastighetsägarna.

Realistpartiet har inspirerats av likande verksamheter som bevisligen fungerar i andra kommuner där man kallar sitt arbete för AMP – Modellen.
Branschorganisationerna Svensk Försäkring och Svensk Handel tillsammans med fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan har bildat Centrum för AMP.  En ideell förening för att främja etablering, utveckling och spridning av AMP-modellen i Sverige.

Ett exempel är i Uppsala, sedan våren 2021 arbetar Centrum för AMP med ett aktivt omhändertagande av platsen för att skapa en inbjudande och välkomnade miljö.
Platsen ska vara en upplevelserik och folklig mötesplats uppskattad av många, över alla säsonger. Uppsala kommun, Atrium Ljungberg och Vasakronan finansierar arbetet.

Realistpartiets plan är att skapa en Södertäljemodell där vi kallar enheterna för trygga hubbar och anpassar varje enhet efter områdets behov.

Vi finansierar de trygga hubbarna i höstens budgetförslag och vi bjuder in övriga partier att tillsammans komma överens om hur arbetet ska genomföras och komma igång snarast, vi lägger därmed ingen prestige i detta, det viktiga är att det blir bra!

Joakim Granberg
Realistpartiet

Dela artikeln