Debatt
🕝 3 minuter
"INSÄNDARE: Almnäs – En räkmacka till Peab!"
Publicerad 13 juni 2024 08:00
Uppdaterad 13 juni 2024 08:00
Foto: Alexander Isa
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Visar historiken på inkompetens eller korruption? Eller båda?, det skriver Realistpartiets gruppledare i insändaren.

När kommunen 2018 köpte Castor huset till ett överpris så var orsaken att man ville ha rådighet över en sådan central och historisk fastighet, och det kan i vissa fall vara ett klokt resonemang. Men då förbryllas jag stort över att Södertälje kommun inte ville ha större rådighet över jätteprojektet i Almnäs? Varför man i stället (som ofta) delade ut en enorm räkmacka till Peab? 

Mark och fastigheter ökar extremt mycket i värde efter att detaljplaner är spikade som tillåter byggnation, och ännu mer om det finns planer på att göra om ett område till ett logistikcenter med förbättrade vägar och kollektivtrafik. 

2009 köpte Södertälje mark ute i Almnäs med avsikten att förvandla det nedlagda militärområdet till ett företags och logistikcenter.

Kommunstyrelsen beslutade 2011-01-28 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda ett detaljplaneprogram som bland annat skulle utreda förutsättningarna för att skapa möjlighet till företagsetableringar ute i Almnäs.
Under utredningens gång så visar det sig att det är möjligt att göra en detaljplan för företagsetableringar och logistikcenter.

Då går Peab in och köper stora områden med mark och fastigheter i Almnäs av statliga Vasallen, vi kan 2012-01-16 läsa i LT, citat: "Vi följer fastighetsmarknaden noga. Områden vi inte tror har en framtid går vi inte in och förvärvar, vi tror att det finns potential i den här fastigheten säger Tomas Anderson på Peab." – Slut citat.

Joakim Granberg, Realistpartiet. Foto: Shamash Oyal

Ja det är klart att Peab såg potential i fastighetsköpet när man visste att det skulle bli ett logistikcenter och att marken och dess byggnader skulle öka i värde mångdubbelt.

Frågan jag ställer mig är – Om man nu vill ha rådighet så varför köpte inte Södertälje kommun även denna mark själva av statliga Vasallen? Vi borde ju rimligvis vetat om planerna för området åtminstone en stund före Peab…

Efter Peabs markköp så skrev dessutom Södertälje kommun ett avtal med Peab och året därpå så började planarbetet. Det innebar att man inkluderade Peab i projektet för att skapa ett logistikcenter ute i Almnäs.
Peab har sedan dess sålt vidare byggnader och mark till bland andra företagen Stendörren och Annehem fastigheter, man har hyrt ut mark till Postnord. - Kort sagt så har det varit en väldigt lönsam affär för Peab!

Almäns. Foto Södertälje kommun

Jag vet inte varför Södertälje kommuns ledning tog beslutet att släppa in Peab i affären och projektet, jag kan bara spekulera, men historien visar ju för att citera Tomas Karlsson i LT 12 november 2020 – "Ständigt detta Peab när S- kommuner går bort sig!"
I den artikeln så kan vi läsa att dåvarande kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S) 2009 fick för sig att kommunala Telge och Peab skulle bilda ett byggbolag ihop, så det är inte så långsökt att Peab redan då invigdes i planerna för Almnäs. 

Nyligen sålde vi en tomt för nära 100 miljoner kronor till IKEA, man behöver inte vara ett mattegeni för att förstå att det hade varit bättre för Södertäljebornas ekonomi om vi själva haft full rådighet över Almnäs och inte släppt in Peab! 

Lika självklart borde det vara att det inte är optimalt för kommunens ekonomi att vi sedan 2022 har släppt Almnäsprojektet (mark och exploatering) till ett privat bolag - Svefa AB som sköter allt från värdering till försäljning av vår mark med sina tio talet dyra konsulter inne på vårt samhällsbyggnadskontor.

Visar historiken ovan på inkompetens eller korruption? Eller båda?
Men en sak är säker, det visar absolut inte på någon egen rådighet!

Joakim Granberg
Realistpartiet 

Dela artikeln