🕝 1 minuter
Inkomstklyftorna växer i landet - Södertälje går mot strömmen
Publicerad 24 juni 2023 06:00
Uppdaterad 24 juni 2023 02:13

Bild: Alexander Isa.

En ny sammanställning från SCB visar att inkomstklyftorna i Sverige ökar, där tre av fyra kommuner har ökat andelen invånare som bor i hushåll med låg ekonomisk standard under åren 2015–2021. Men i Södertälje kommun är utvecklingen annorlunda.

– I Södertälje kommun bodde 18,6 procent av invånarna i hushåll med låg ekonomisk standard 2021. Det är en minskning med 1,4 procentenheter sedan 2015, säger Peter Gärdqvist, utredare på SCB.

Enligt SCB bodde 14,2 procent av Sveriges befolkning i hushåll med låg ekonomisk standard år 2021, vilket är en ökning med drygt en halv procentenhet sedan 2015. Samtidigt ökade andelen med hög ekonomisk standard till 5,7 procent under samma period.

I Södertälje är andelen personer i hushåll med hög ekonomisk standard varit relativt oförändrad mellan 2015 och 2021.

Hushållens ekonomiska standard beräknas utifrån deras totala disponibla inkomst, som på riksnivå har ökat varje år sedan mitten av 1990-talet. Men utvecklingen ser olika ut i olika kommuner. En annan måttstock för att mäta inkomstfördelning är ginikoefficienten, som visar att inkomstskillnaderna var relativt oförändrade i Södertälje kommun mellan 2015 och 2021.

Dela artikeln