Debatt
🕝 2 minuter
"Idrotten behöver stöttning och Södertäljeborna förtjänar Sveriges bästa idrotts- och hälsoförutsättningar!"
Publicerad 18 juni 2022 02:00
Uppdaterad 1 maj 2024 15:18
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Foto: Creative Commons / Pixnio / Cc.

Idrotten behöver stöttning och Södertäljeborna förtjänar Sveriges bästa idrotts- och hälsoförutsättningar!

I rapporten ”Två år med Corona” redogör Riksidrottsförbundet för hur antalet träningar, tävlingar, matcher och turneringar minskat dramatiskt under pandemin.

Effekten som rapporten bland annat poängterar är att ”De sociala sammanhangen som vanligtvis sker innan och efter träningar och matcher/ tävlingar, men som har uteblivit på grund av restriktionerna har påverkat engagemanget”.

”Stora tapp av aktiva medlemmar, i synnerhet tonåringar”

Mer än hälften av idrottsföreningarna är bekymrade över sin framtid och inte minst på grund av stora tapp av aktiva medlemmar, i synnerhet tonåringar.

Rapporten varnar även för farhågor gällande förlusten av ideella ledare, förtroendevalda och funktionärer.

Moderaterna vill att frågan om folkhälsan tas på allvar i Södertälje kommun och att det snarast sker de nödvändiga åtgärder som krävs för att den lokala idrotten ska kunna återstarta och återrekrytera deltagare.

Vi vet inte vad konsekvenserna av pandemins efterdyningar kommer leda till på vare sig kort- eller lång sikt och vilka negativa effekter för segregationen vi riskerar genom att inte agera?

Den negativa utvecklingen skapar oro och rapporten ger en tankeställare.

”Förslag på större idrottsevenemang som skulle kunna förläggas i Södertälje”

Därför lämnade vi ett nämndinitiativ till Kultur- och fritidsnämnden att ta fram en lista med förslag på större idrottsevenemang som skulle kunna förläggas i Södertälje kommun i syfte att inspirera till idrott och värna folkhälsan samt att man ser över vilka stöd den lokala idrotten kan behöva framöver. Vårt initiativ röstades ned 25 maj av majoriteten samt Vänsterpartiet.

Genom vårt förslag på åtgärder hade vi kunnat skapa en värdefull dialog och genom samverkan ta till de adekvata åtgärder som det skulle behövas för att skapa en förhöjd kvalitet av folkhälsans kärna. Samt sända ut en signal till såväl idrottsföreningar- som invånare att kommunen tar dessa frågor på alvar.

I år är det val och det kommer då visas vilka partier som har kraften att göra de åtgärder som krävs för att skapa en rustad kommun efter pandemin.

Kultur- och fritidsnämnden röstade emot Moderaternas nämndinitiativ men Moderaternas budskap kvarstår;

Idrotten behöver stöttning och Södertäljeborna förtjänar Sveriges bästa idrotts- och hälsoförutsättningar!

Saad Said (M), Kultur- och fritidsnämnden, 2:e vice ordförande

Joakim Lindberg (M), Ersättare

Charles Mattocks (M), Ersättare

Dela artikeln