🕝 2 minuter
ICAs markfusk - Byggde olovligt på kommunal mark
Publicerad 13 september 2023 10:00
Uppdaterad 13 september 2023 00:44

Ica i Moraberg. Foto: Alexander Isa

Ica i Moraberg har olovligt byggt på kommunal mark, vilket enligt uppgifter från Lt har varit känt i stadshuset i flera år. Trots detta har åtgärder från kommunens sida dröjt.

Byggandet av Ica Maxi i Moraberg påbörjades i december 2015 och slutfördes i november 2017. Vid färdigställandet av fastigheten visade det sig att Ica hade olovligt utnyttjat kommunal mark, och trots detta hade kommunen inte vidtagit några åtgärder.

(Annonslänk)

Lt rapporterade även om bristen på nödvändigt slutbesked för bygglovet gällande vissa delar av parkeringen och lastbilsrampen. Till en början hävdade kommunen att Ica inte hade ett slutgiltigt godkännande, men sedan meddelade de att det faktiskt fanns ett sådant. Ulrika Thalén, chef för bygglovsenheten, berättade för Lt att detta dokument senare hittades i en arkiverad handling.

År 2020 inleddes dock ett ärende mot Ica för otillåten markanvändning i Moraberg, men det skulle dröja ända fram till slutet av 2022 innan kommunen började ställa krav på företaget.

ICA byggde olovligt på kommunens mark. Foto: Alexander Isa

I kommunens svar på detta agerade man genom att skicka ett kravbrev till Ica, där man hotade med att involvera kronofogden och belägga företaget med en veckovis avgift på över 14.000 kronor för markanvändningen utan lov.

Tidningen rapporterar vidare att kommunala dokument som riktades till Ica antydde att kommunen prioriterade att upprätthålla en positiv relation med företaget framför att kräva strikta åtgärder. Det övergripande målet var att bibehålla en ”god dialog”, med hänsyn till Icas betydelse som en ”viktig aktör”.

I stället beslutade kommunen att prioritera en aktiv dialog med Ica för att förmå företaget att göra rätt för sig. Samtidigt genomförde kommunen en strängare handläggning av privata fastighetsägare som begick mindre överträdelser, vilket resulterade i flera kravbrev och åtgärder från kronofogden, det rapporter Lt.

(Annonslänk)

Dela artikeln