🕝 1 minuter
Hotellplaner vid Torekällberget fortsätter efter ny dom
Publicerad 25 april 2024 15:38
Uppdaterad 25 april 2024 15:38

Fastighetsägaren Qetar/TKB Development vill bygga ett värdshus med hotell på Torekällberget.
Bild/Illustration: Södertälje kommun/Kjellander Sjöberg.

Efter att tidigare ha stoppats på grund av parkeringsfrågor, har nu Södertälje kommun och fastighetsägaren fått delvis gehör i Mark- och miljödomstolen för sina hotellplaner vid Torekällberget.

Södertälje kommun och fastighetsägaren Joakim Nordlund fortsätter kampen för att realisera ett hotell vid Torekällberget. Mark- och miljödomstolen gav nyligen sitt stöd till kommunens parkeringslösning, vilken tillåter användning av en befintlig parkering vid friluftsmuseet för det planerade hotellet.

(Annonslänk)

”Parkeringen har tillräcklig kapacitet för att tillgodose parkeringsbehovet för båda dessa verksamheter, med undantag för ett fåtal dagar per år. Mark- och miljööverdomstolen bedömer därför att det framgår att det behov av parkeringsplatser som planen genererar är möjligt att tillgodose.”, skriver domstolen i beslutet.

Därför bedömer domstolen att detaljplanen uppfyller de krav som ställs av plan- och bygglagen när det gäller parkeringssituationen.

”Det finns således inte skäl att av den anledningen upphäva detaljplanen.”, skriver Mark- och miljödomstolen.

Trots detta skickades ärendet tillbaka till domstol för ytterligare prövning av andra aspekter i planen, efter att lokala föreningar och enskilda invånare hade uttryckt oro över projektets påverkan på det lokala kulturarvet och infrastrukturen.

hotell

 Bild/Illustration: Södertälje kommun/Kjellander Sjöberg.

Dela artikeln