🕝 1 minuter
Hög brandrisk - Eldningsförbud infört i hela länet
Publicerad 14 maj 2023 20:43
Uppdaterad 14 maj 2023 20:43

Bild: Pixabay

Länsstyrelsen har infört eldningsförbud i hela Stockholms län. Detta på grund av den höga brandrisken i skog och mark.

I samråd med länets räddningstjänster och baserat på SMHI:s prognoser har Länsstyrelsen beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län. Det innebär att det nu är förbjudet att elda, grilla eller bränna fasta bränslen, såsom ved, kol, gräs, ris och grenar, utanför bebyggda områden.

Trots eldningsförbudet tillåts dock grillning på egen tomt under förutsättning att grillen är säkert placerad för att minimera risken för brand. Det är också tillåtet att använda fasta grillplatser på allmänna platser.

”Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.”, skriver Länsstyrelsen.

Förbudet började gälla den 11 maj och kommer att gälla tills vidare.

(Annonslänk)

Dela artikeln