🕝 1 minuter
Ny statistik: Hög belåning hos svenska hushåll
Publicerad 11 juni 2024 08:00
Uppdaterad 11 juni 2024 08:00
Foto: Pexels

Sex av tio hushåll har bolån som överstiger 50 procent av bostadens värde. Tre av tio hushåll har en belåning över 70 procent, vilket innebär högre amorteringskrav. Detta framgår av ny statistik från SCB.

Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan mars förra året samlat in data om hushållens belåningsgrad på uppdrag av Riksbanken. Denna nya statistik visar att sex av tio hushåll har bolån som överstiger 50 procent av bostadens värde, medan tre av tio hushåll har en belåning som överstiger 70 procent. Fyra av tio hushåll har däremot en belåningsgrad under 50 procent.

Belåningsgraden, som påverkar hur mycket hushållen behöver amortera och vilken ränta de får på sina bolån, beräknas som storleken på bolånet dividerat med bostadens värde. För exempelvis ett bolån på 1,6 miljoner kronor för en bostad värd 2 miljoner kronor blir belåningsgraden 80 procent.

– I förhållande till bostadens värde är alltså hushållen högre belånade i dag än för ett år sedan, säger Anton Bratt, nationalekonom på SCB.

Hushåll med en belåningsgrad mellan 50 och 70 procent ska enligt reglerna amortera en procent av lånebeloppet årligen. Vid en belåningsgrad över 70 procent ökar amorteringskravet till två procent årligen.

Statistiken, som saknar långa tidsserier eftersom den började samlas in i mars 2023, visar också att andelen hushåll med en belåningsgrad under 50 procent har minskat från 42 procent i mars 2023 till 40 procent i april 2024.

Data till statistiken kommer från banker och andra monetära finansinstitut. Statistiken använder aktuell marknadsvärdering för att beräkna belåningsgraden, vilket skiljer sig från den amorteringsgrundande belåningsgraden.

Dela artikeln