🕝 1 minuter
Hemtjänsten får digitala lås för ökad trygghet
Publicerad 14 oktober 2022 09:38
Uppdaterad 14 oktober 2022 09:38

Foto: Södertälje kommun.

Nu utökar kommunen tryggheten och säkerheten för personer inom hemtjänst genom att installera digitala lås. Ett pilotprojekt som inleddes under hösten 2022.

Hemtjänsten i Södertälje moderniseras med ny teknik och först ut med att ta del av pilotprojektet är boende i Brunnsäng, Grusåsen och Rosenlund. Ett projekt för ökad trygghet och säkerhet för personer med hemtjänst.

Pilotförsöket med digitala nycklar ska först utvärderas, för att sedan succesivt införa systemet i större skara.

Kommunen inleder ett pilotförsök med digitala lås för hemtjänsten i Södertälje. Foto: Södertälje kommun.

”Nyckelhanteringen blir säkrare då den digitala nyckeln bara går att använda under arbetspasset och den går inte att kopiera. Hemtjänsttagaren använder sin egen nyckel som vanligt.”, skriver kommunen på sin hemsida.

Digitala lås kommer båda spara tid och öka tryggheten.

När en person inom hemtjänsten idag larmar på sitt trygghetslarm så måste hemtjänstpersonalen först åka till kontoret, där nycklarna förvaras, och därefter ta sig till hemtjänsttagaren.

Genom att införa digitala lås kommer värdefull tid att sparas när någon larmar vid akuta behov. Nya systemet möjliggör att hemtjänstpersonalen direkt kan åka till bostaden och på så sätt vara på plats mycket snabbare.

Trygghetslåsen kräver inte el eller internet och fungerar även vid strömavbrott.

Dela artikeln