🕝 1 minuter
Här växer bostadsområdet - Rikshem bygger cirka 200 lägenheter
Publicerad 26 februari 2022 01:00
Uppdaterad 26 februari 2022 01:00

Bild/Illustration: Rikshem.

När allt står klart i Västra Blombacka ska Rikshem ha byggt cirka 175-230 nya lägenheter och cirka 18-22 radhus.

Lägenheterna kommer i 3-5 våningar samt ett åttavåningshus och blir en förtätning inom det befintliga flerbostadsområdet kring Brolundavägen och Fjärilstigen.

I en första etapp under 2021 inleddes arbetet med byggnation av 130 nya lägenheter i projektet. Nu väntas arbetet inledda i andra etappen som omfattar 67 lägenheter med solceller på taket.


De vita husen är de nya som tillkommer. Befintliga bostäder markeras i grått. Bild/Illustration. Södertälje kommun.

Rikshem bygger de nya bostäderna främst på den mark där det idag finns parkering och flyttar parkeringshus och i garage under bostadshusen.

Vill vi skapa ett mer varierat och blandat bostadsutbud, tryggare gaturum, möjlighet för kommersiell service och mer definierade bostadsgårdar. Utvecklingen inom området kommer att skapa mer liv och rörelse, mötesplatser, attraktivitet och trygghet.”, skriver Rikshems i ett pressmeddelande.

Det höga åttavåningshuset som Rikshem planerar att bygga ska vara en markering till bostadsområdets ”entré” och kommer att bestå av flera verksamhetslokaler.

Fastigheten som ska vara bostadsområdets ”entré”. Bild/Illustration: Rikshem.
Rikshem planerar att bygga 18-22 radhus i Blombacka. Bild/Illustration: Södertälje kommun.
Dela artikeln