🕝 2 minuter
Här är arkitektvinnaren för Lunakvarteret
Publicerad 26 mars 2024 21:00
Uppdaterad 27 mars 2024 00:42

Segraren ”Himlen är vårt tak”.
Foto: Södertälje kommun

Våren 2023 inleddes en arkitekttävling som ska utgöra grunden för detaljplanen av Lunakvarteren. Nu har vinnaren korats.

(Annonslänk)

Södertälje stadskärna står inför en spännande utveckling. Tävlingen, som inleddes våren 2023 och lockade flera kreativa förslag med målet att återuppliva och förnya stadens hjärta.

Efter en noggrann granskning av flera tävlingsbidrag, bland annat ”Flätan”, ”Det sammanvävda Luna” och ”Vid samma bord”, utsågs ”Himlen är vårt tak” till segrare. En jury bestående av representanter från Telge Fastigheter, Södertälje kommun och Sveriges Arkitekter, bedömde förslagen baserat på uppsatta kriterier. Det vinnande bidraget ska nu ligga till grund för den nya detaljplanen för Lunakvarteret och kommer att implementeras av Telge Fastigheter, antingen i sin helhet eller delvis.

– Vi är otroligt stolta och glada över att få förtroendet att utveckla ett av Södertäljes mest välkända kvarter, säger Mårten Leringe, partner och arkitekt för CF Möller, till Södertälje kommun.

En modern vision för Södertälje.

Presentationen av det vinnande bidraget ägde rum under tisdagen, inför ögonen på flera representanter från kommunen. ”Himlen är vårt tak” lovar en omvandling till en modern och attraktiv stadskärna där människor vill spendera sin tid.

– Transformationen av Lunakvarteren är ett ambitiöst och framtidsinriktat projekt med höga ambitioner för att skapa trivsel för både människor och vårt klimat. Här kombineras varsamt rivande med byggnation som har låg klimatpåverkan. Vår förhoppning är att transformationen av Luna kan bli en förebild för andra städer i Sverige och Skandinavien, säger Mårten Leringe.

Foto: Södertälje kommun

Detaljerade planer för ”Himlen är vårt tak” avslöjar en noggrant genomtänkt design som inte bara berikar den lokala miljön utan även bidrar till stadens övergripande estetik. Konceptet inkluderar innovativ dagsljusföring, strategisk fördelning av olika verksamheter och välplanerade entréer och orienteringar. Dess unika diagonalaxel skapar en överblick som sträcker sig bortom kvarterets gränser, och förslagets hantering av områdets nivåskillnader tros kunna skapa långsiktigt värde för Södertälje.

Arkitekturen, som kännetecknas av en avvägd skala och känslig gestaltning, utlovar att bli en kvalitetshöjare för staden, ge Lunakvarteren en distinkt karaktär och identitet, och framförallt, skapa en plats där Södertäljeborna vill vara.

Foto: Södertälje kommun

Juryns motivering:
Det vinnande bidraget ”Himlen är vårt tak” övertygar genom sättet att sortera och välja åtgärder som skapar värde. Det gäller för landskapet, staden, kvarteret och människorna som ska vistas här. De genomtänkta lösningarna berikar omgivningen i alla riktningar. Förslaget bedöms mycket övertygande med vacker dagsljusföring, olika verksamheters fördelning och placering, samt hur entréer utformas och orienteras.

Man kan dra nytta av nivåskillnaderna, vilket ger högt långsiktigt värde genom de förutsättningar som strukturen skapar. Här ser vi attraktiva och inbjudande platser och en arkitektur som formas med avvägd skala samt inkännande gestaltning som kan tillföra staden stora kvaliteter och ge Luna stark karaktär och identitet.

BILDEXTRA – Se samtliga tävlingsbidrag

Dela artikeln