Södertälje kommun
🕝 2 minuter
Här är årets finalister för kommunens hållbarhetspris
Publicerad 21 december 2022 10:40
Uppdaterad 2 maj 2024 11:29

Foto: Alexander Isa.

Varje år delar Södertälje kommun ut en utmärkelse till den som aktivt arbetar för en bättre hållbarhet. Nu presenteras årets tre finalister som kan få kommunens fina utmärkelse – Hållbarhetspriset.

Hållbarhetspriset är Södertälje kommuns viktigaste utmärkelse och delas ut årligen ut till den person, företag eller förening som varit mest aktiv i hållbar utveckling. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar den hållbara utvecklingen i kommunen.

Nu har tre finalister korats och presenterat. Vårdinge folkhögskola, Brf Manegen och Lebi Skol If, med följande nomineringar:

Vårdinge folkhögskola: Nomineras till hållbarhetspriset 2022 för en verksamhet som bidrar till alla tre hållbarhetsdimensioner. Medarbetare och deltagare planerar och driver tillsammans verksamheten utifrån målen i Agenda 2030. Utbildningar i ekologisk odling och ekovegetariskt kök, återbruk och återvinning, servering av ekologisk och närproducerad mat, energisnåla uppvärmningssystem och samarbete med organisationer som engagerar sig för mänskliga rättigheter globalt är några exempel på hur Vårdinge folkhögskola verkar för ett hållbart samhälle långt utanför skolans gränser. 

Brf Manegen: Nomineras till hållbarhetspriset 2022 för ett arbete som bidrar till alla tre hållbarhetsdimensioner. Brf Manegen har effektiviserat och elektrifierat sin energiförbrukning genom att bland annat installera solceller och laddstolpar, reducera vattenförbrukningen, tilläggsisolera och installera energisnåla apparater. Genom att erbjuda möjlighet att återvinna både batterier, elektronik och sprayflaskor bidrar föreningen ytterligare till både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Gemensamma städinsatser och trädgårdsarbete samt möjlighet för boende att byta böcker i ett gemensamt bibliotek bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen bland de boende.

Lebi Skol IF: Nomineras till hållbarhetspriset 2022 för en verksamhet som bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet genom att främja delaktighet, inkludering och livskvalitet bland barn och unga. Lebi Skol IF finns för ungdomarna där andra inte finns. Genom att erbjuda träning för barn och ungdomar oavsett ekonomiska förutsättningar, bakgrund och identitet erbjuder Lebi Skol IF en väg in i föreningslivet och en meningsfull fritid för hundratals barn och unga. Genom Ledarskapsakademin ger Lebi Skol IF dessutom ungdomar medel och möjlighet att själva bli goda ledare och förebilder.

Vinnaren presenteras under ett hållbarhetsmingel på Södertälje Science Week, den 3 februari år 2023. I den öppna tillställning erbjuds besökarna att ta del av en vegetarisk buffé och alkoholfritt bubbel, men endast till ett begränsat antal gäster.

Dela artikeln