🕝 1 minuter
Nu fastställs domen - Hade över 10 000 barnpornografiskt material
Publicerad 19 oktober 2021 02:00
Uppdaterad 19 oktober 2021 02:00

Bild/Foto: Kriminalvården.

En 61-årige Södertäljebo dömdes den 12 september 2020 till åtta månaders fängelse för barnpornografibrott. Efter en husrannsakan 2016 hittade polisen över 10 000 bilder och filmer med barnpornografiskt material på tre datorer.

Han överklagade domen som togs upp i hovrätten, men begäran avslogs. Domen förblir den som Södertälje tingsrätts bedömde – Åtta månaders fängelse.

Ett år innan husrannsakan, 2015, informerade den schweiziska polisen sina kollegor i Sverige om att det skett olagliga filöverföringar av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn.

Filöverföringarna spårades till Sverige där en svensk 61-årig Ip-adress identifierades i Södertälje. En husrannsakan gjordes 2016 och i tre datorer fann polisen över 10 000 bilder och filmer med barnpornografiskt material, men mannen skyllde ifrån sig. Han menade att datorn blivit kapat eller han han av misstag laddat ner filerna.

Södertälje tingsrätt ansåg det föga troligt och dömde 61-åringen till åtta månaders fängelse för grovt barnpornografibrott.

En överklagan gjordes till Svea hovrätt kort efter domen där mannen yrkade att hovrätten skulle frikänna honom från åtalet och i andra hand att gärningen inte ska bedömas som grovt brott.

”Hovrätten gör, även med beaktande av vad som anförts och lagts fram i hovrätten, inte någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska därför inte ändras.”, skriver Svea hovrätt i domen.

Svea hovrätt fastställer domen till åtta månaders fängelse för Södertäljebon.

Dela artikeln