🕝 1 minuter
Grundskola i Södertälje granskas för diskriminering
Publicerad 16 juli 2023 06:00
Uppdaterad 15 juli 2023 21:00

Foto: Pixnio

En förälder anmäler Majtorpskolan i Södertälje efter att de upplevt trakasserier och flera allvarliga incidenter på grund av etnisk tillhörighet. Nu har Diskrimineringsombudsmannen, DO, inlett en granskning mot skolan.

Enligt anmälan har dottern utsatts för trakasserier under hela året och kallas för nedlåtande namn. Vid ett tillfället drog en pojke i dotterns hår och förolämpade henne och trots flera försök att prata med lärarna har det inte lett till några resultat. Enligt anmälan ska vårdnadshavaren även ha skrivit till rektorn, utan att få svar på över ett års tid.

”Lärarna verkar vara passiva och blundar för situationen.”, skriver flickans mamma i anmälan DO.

Det senaste incidenten som inträffade var när dottern hamnade i en konflikt med en annan tjej och av misstag knuffade henne, då upprättade lärarna en anmälan till skolkuratorn angående dotterns beteende.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har nu beslutat utreda incidenten på Majtorpskolan i Södertälje som kopplas till etnisk tillhörighet. Enligt anmälan ombeds Södertälje kommun besvara frågor om händelserna i anmälan, bedömning av trakasserier, tidpunkt då skolpersonal fick kännedom om händelserna, eventuell utredning, vidtagna åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier, och uppföljning och utvärdering av åtgärderna.

DO kräver ett skriftligt svar senast den 31 juli för att kontrollera att den kommunala grundskolan följer diskrimineringslagen.

Dela artikeln