🕝 1 minuter
Gnestaföreningen - "Förväntar oss att politikerna agerar"
Publicerad 4 maj 2023 19:09
Uppdaterad 16 oktober 2023 03:40

Pressbild.

I veckan träffade Föreningen Gnestapendeln representanter från styret i Region Stockholm för att diskutera inställda turer på linje 48 mellan Södertälje och Gnesta. – Vi gav dem en ingående beskrivning av hur hopplös situationen är, skriver Gnestaföreningen i ett pressmeddelande.

Föreningen träffade bland annat Anton Fendert (Mp) och Michaela Haga (C) från majoriteten i Region Stockholm där de hävdar att 90% av trafiken fungerar som den ska. Dock har Gnestapendlarna upplevt att deras turer ibland ställs in med mycket kort varsel.

– Vi gav dem en ingående beskrivning av hur hopplös situationen är för resenärerna på Gnestapendeln med reducerad trafik och många avgångar som ställs in med kort varsel. Vi yrkade på att trafik i ytterkanten av trafiksystemet, som Gnestapendeln, behöver prioriteras eftersom vi med redan få avgångar drabbas hårdare än de som bor i innerstan, skriver Föreningen Gnestapendeln.

Föreningen Gnestapendeln

Samtidigt var Regionrådet lyhörd och lyssnade på föreningens bekymmer och visade förståelse för deras besvärliga situation. De angav dock att de redan arbetar för att minska antalet inställda turer i ytterområdena, men att operatören MTR har en annan agenda i denna fråga och kan styra prioriteringarna enligt sitt avtal.

– Vi anser att avtalet inte befriar politikerna från ansvaret gentemot medborgarna och vi förväntar oss att politikerna agerar med kraft mot den försämrade trafiken, skriver Gnestaföreningen.

Politikerna kommer att fatta beslut om förlängning av MTR:s avtal innan sommaren, som löper ut år 2026 med möjlighet att förlänga till 2030.

Dela artikeln