🕝 1 minuter
Genomför ny enkät för att samla Södertäljebornas åsikter
Publicerad 20 januari 2024 19:00
Uppdaterad 20 januari 2024 18:25

Hanna Klingborg (MP), ordförande i kommunens hållbarhetsutskott. Foto: Liza Simonsson

Södertälje kommun inleder en medborgardialog för att samla åsikter om vad som utgör ett gott liv med god hälsa, som en del i att uppdatera sin strategi för social hållbarhet.

Som ett led i att förnya sin strategi för social hållbarhet, genomför Södertälje kommun en medborgardialog via en webbenkät. Syftet är att samla in medborgarnas tankar och åsikter om livskvalitet och hälsa.

(Annonslänk)

Kommunen vill utforska vad invånarna anser vara viktigt för ett gott liv, inklusive faktorer som bra bostad, ekonomisk trygghet, och möjligheten att påverka samhällsutvecklingen. Särskilt fokus ligger på att säkerställa jämlika förutsättningar för alla medborgares hälsa och välmående. Alla medborgare från 13 år och uppåt, oavsett om de bor, arbetar eller studerar i Södertälje, är välkomna att delta i dialogen.

– Vi vill ta reda på vad som är viktigt för Södertäljes invånare och vad de behöver för att kunna leva ett gott liv i vardagen. Vi vill också veta hur medborgarna ser på kommunens arbete med social hållbarhet. Och det är därför vi vill ta avstamp i en medborgardialog när vi nu påbörjar processen med en ny strategi för folkhälsa och social hållbarhet, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande i kommunens hållbarhetsutskott.

Enkäten, som hanteras av Parlametric, är tillgänglig från den 19 januari till den 20 februari 2024 och finns på flera språk, inklusive svenska, engelska, finska och arabiska, men deltagare kan svara på vilket språk som helst.

Dela artikeln