🕝 1 minuter
Gängledaren nekas telefonkontakt med närstående - "Risk för rymning"
Publicerad 8 april 2022 02:00
Uppdaterad 8 april 2022 02:00

Han har suttit fängslad sedan 2014 då han dömdes till livstids fängelse för bland annat anstiftan till mord och ansågs leda det så kallade Södertäljenätverket.

Den nu 41-årige ledaren nekas av domstol att ta emot brev och samtal och besök från två närstående.

Han upprätthåller sin kriminella identitet och sin position inom den kriminella sfären genom brevkontakt.”, framgår det i beslutet.

Ledaren sitter på säkerhetsavdelning i Saltvik där anstalten i en riskbedömningen i maj 2020 beslutade att kvarhålla såväl inkommande som utgående brev och har sedan tidigare även nekat all telefonkontakt.

Enligt anstalten har det framkommit uppgifter som bedöms kunna äventyra ordningen och säkerheten samt misstanke om fortsatt brottslighet under verkställigheten. 

Han överklagade beslutet och i höstas stödde sig förvaltningsrätten på detta i sitt avslagsbeslut.

Kammarrätten valde att inte ta upp fallet, men det gjorde Högsta förvaltningsdomstolen som nu gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Enligt Kriminalvårdens bedömning finns det alltjämt en varaktig risk för rymning eller fritagning.”, framgår det i beslutet.

Det slutgiltiga beslutet är att han får ett nej om telefonkontakt till två av sina nära anhöriga.

Det krävs att han beviljas besök- och telefontillstånd för att han över huvud taget ska ha möjlighet att bevisa Kriminalvården motsatsen.”, skriver ledarens ombud.

Dela artikeln