🕝 1 minuter
Friskis&Svettis i ny studie: Ingen ökad risk att smittas av covid-19
Publicerad 11 november 2021 01:00
Uppdaterad 11 november 2021 01:00

Malin Holmqvist från Friskis&Svettis i Södertälje. Foto: Privat.

En ny studie, som baserats på data om 8 000 medlemmar i Friskis&Svettis, visar att det inte fanns någon skillnad i risken att drabbas av covid-19 mellan dem som tränade på anläggning under pandemin 2020 och dem som inte gjorde det. Det framkommer i en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten.

– Studiens resultat ger stöd för att de åtgärder vi satte in för att minska risken för smittspridning fungerade och att det var rätt beslut för folkhälsan att hålla öppet, sa Mia Qwärnström i ett pressmeddelande.

I studien deltog 8049 Friskis-medlemmar, varav 68 procent kvinnor och 32 procent män, vilket representerar Friskis&Svettis könsfördelning. Data har samlats in både från Friskis&Svettis träningsstatistik och från Folkhälsomyndighetens covid-19-statistik från perioden 1 februari 2020 – 31 december 2020.

Studiens syfte är att Folkhälsomyndigheten ville öka förståelsen för risken att smittas av covid-19 vid träning på en träningsanläggning. Det bekräftar även att åtgärder idrottsföreningen satte in för att minska risken för smittspridning fungerade och att det var rätt beslut för folkhälsan att hålla öppet.

– Vi har fått flera kvitton på att vi har navigerat oss genom pandemin på ett bra sätt. Ett är länsstyrelsens återkoppling. Ett annat är medlemsundersökningar som visar att medlemmarna känt sig trygga på våra anläggningar. Ett tredje är Folkhälsomyndighetens nya undersökning, som så tydligt bekräftar det medlemmarna upplevt, konstaterar Mia Qwärnström. 

Dela artikeln