Debatt
🕝 1 minuter
"DEBATT: Frigör konsten från den kulturpolitiska styrningen"
Publicerad 15 augusti 2022 07:00
Uppdaterad 1 maj 2024 15:17
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Saad Said (M), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Foto: Privat / Alex Ataseven.

Sommaren 2021 presenterade Myndigheten för kulturanalys rapporten Så fri är konsten.

Slutsatsen i rapporten visar att det i dag pågår en kulturpolitisk styrning i Sverige, som påverkar den konstnärliga friheten negativt.

Rapporten rekommenderar därmed att statliga bidragsgivare, staten, regioner och kommuner ser över styrningen och låter idealet om konstnärlig frihet vägleda både kulturpolitikens utformning och genomförande.

Vi moderater har tidigare i såväl budgetförslag, debattartiklar som nämndsammanträden lyft frågan om den konstnärliga friheten – och dess avsaknad – i Södertälje kommun.

I exempelvis Oktoberteaterns verksamhetsplan för 2021, presenterades grunden för deras utveckling i följande konkreta mål: ”Att fortsätta berätta om det nya Sverige utifrån Södertäljes mångkulturella verklighet”, och vidare, ”Vi har under året en målsättning att till större del bjuda in lokala musiker och författare från andra etniciteter än den europeiska”.

”Politik innebär styrning och konsten är inte fri”

Ligger det i kulturpolitikens uppdrag att agera spackel för, och lappa ihop det som den övriga politiken misslyckats med i samhället?

Politik innebär styrning och konsten är inte fri om den måste tillfredsställa och tvingas anpassa sin verksamhet utifrån den rådande politiska agendan

Det är att underminera Oktoberteaterns och konstens storhet, menar vi.

Politik innebär styrning och konsten är inte fri om den måste tillfredsställa och tvingas anpassa sin verksamhet utifrån den rådande politiska agendan, som distribuerar dess levebröd.

”Obehagligt att man inte ser vilka dörrar som öppnas upp”

Det är dessutom obehagligt att man inte ser vilka dörrar som öppnas upp med denna princip. Vem vet vilka som tar makten och vars agenda som måste upprätthållas i framtiden?

Får Moderaterna förtroendet att styra kommunen efter valet så ska vi göra vårt yttersta för att konsten ska blomma i Södertälje för såväl utövare som publik.

Likt Myndigheten för kulturanalys slutsats i rapporten, rekommenderar vi att Södertälje ser över styrningen och låter idealet om konstnärlig frihet vägleda både kulturpolitikens utformning och dess genomförande.

Låt konsten blomma och låt den befrias från den politiska styrningen.

Joakim Lindberg (M)

ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Saad Said (M)

andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Dela artikeln